م. سروش: سید علی بزن کنار

سید علی یالّا پاشو جمع کن که وقت رفتنه

وقت جمع کردنِ آشغالا زخاکِ وطنه

چقده واسه همه هِی خط و نشون کشیدی

بسه قمپز در نکن، به آخر خط رسیدی

 

آی به جونِ عمه هات ما با تو شوخی نداریم

زیر چشم مجتبات، چندتا بادمجون می کاریم

 

اینقده نپاش دیگه به زخم مردم تو نمک

وقتشه جمع کنی و بری با دوستات به درک

تو فقط جنتی رو بذار که باهاش کار داریم

می خوایم این عتیقه رو، تو قلب موزه بذاریم

 

سید علی بزن کنار، به آخر خط رسیدی

یه جوری ویراژ می دی، درّه رو انگار ندیدی

 

یه شبه شدی یهو فقیه دجال، یادته؟

صد تا سور زدی به هر ساحر و رمال یادته؟

خوب اگه گوش بکنی غوغایی هست تو شهرامون

قد علم کرده جلوت، اصفهونِ نصفِ جهون

 

ضربه فنی شدی و پشتت مالیده شد به خاک

سید علی یالّا حیا کن و دیگه بزن به چاک