م. سروش: تاج و عمّامه، مفسد و اَفسد

 

شیخ با شَه، حکایتی دارند

ضدّ هم ظاهراً، ولی یارند

 

بهر حفظ حکومت و مسند

هر دو مایل به کُشت و کشتارند

 

از ساواک آمده برون ساواما

ذاتِ هر دو یکی و بد کارند

 

شاه با شیخ از زمان قدیم

یاور و یار بوده، غمخوارند

 

در سوئیس خوانده درس یا مکتب

نیست فرقی که هر دو جبّارند

 

چکمه دارد به پای، یا نعلین

در ره و رسمِ ظلم و آزارند

 

گر رَوی از پی رهایی و داد

روز و شب بر سرت، بلا بارند

 

دشمنِ عدل و خصمِ آزادی

خلقشان را نگر که بر، دارند

 

قرن‌ها بر روایتِ تاریخ

بر سر خلق، این دو آوارند

 

پای دزدی و غارتِ اموال

گوی سبقت ربوده، قهارند

 

سایه دارد مگر خدا، یا روح؟!*

بس عجب بین که هر دو مکّارند

 

تاج و عمامه، مفسد و افسد

معنیِ تامِ ظلم و اجبارند

 

نسل نو، نسل شورشی امروز

دشمنِ تاج و تخت و دستارند

 

گشته تاریخِ این دَدان، سپری

نازم آن ملتی، که هُشیارند

 

 *شاه "ظل الله" بود و خمینی "روح الله"!

 

 

13 ژوئن 2022

23 خرداد ماه 1401