جمشید پیمان: آقای عمّار ملکی، می‌توانی اثبات کنی حالت بد نیست؟

 نوشته‌ای مجاهدین خلق سازماندهی و تشکیلات دارند اما محبوبیت ندارند! و در پرانتز آورده‌ای: (نظرسنجی‌های " گمان" آن را نشان می‌دهند و برای همین شدیداً به من حمله می‌کنند!)
به انشایت کاری ندارم.! یاد پدرت ـ دکتر محمد ملکی ــ گرامی، نظرش برعکس تو بود. حالا اگر اثبات کنی حالت خوب است، به نکته‌هایی که بر می‌شمارم توجه کن:
1 ـ اثبات کن نظرسنجی‌های " گمان" درست‌اند، واقعی‌اند، دست‌کاری نشده‌اند و شمار کسانی که در این به قول تو در " نظرسنجی‌ها" گفته‌اند مجاهدین محبوبیت ندارند، به‌طور واقعی نظر اکثریت جمعیت از پانزده سال به بالای کشور را بازمی‌تابانند!
می‌توانی اثبات کنی؟ نمی‌توانی. زیرا اگر نظرسنجی‌ات تقلبی هم نباشد، با توجه به شرایط اختناق، سرکوب، ترس و بمباران تبلیغاتی ضد مجاهدین به‌وسیله رژیم و کسانی مانند خودت، چگونه اثبات می‌کنی نظرهای ابرازشده در نفی محبوبیت مجاهدین، مبنایی جز ترس و وحشت از عواقب و عوارض اظهارنظرشان داشته؟ (نگو که نظردهندگان مجبور به ارائه اسم و نشانی نبوده‌اند)
2 ــ خود مفهوم " محبوبیت" امری مطلق است یا نسبی؟ مقصودت از کاربرد " محبوبیت" چیست؟
3 ــ چگونه ممکن است سازمانی سال‌های آزگار، استوار و پایدار، با اعضای ــ به نسبت ــ پر شمار و کارهای درون مرز و برون مرز تأثیرگذار در برابر نظام حاکم، بی داشتن پشتوانه مردمی (یا همان محبوبیت نسبی) دوام بیاورد و روز به‌روز هم موفق ترباشد؟
4 ــ در مقابل مجاهدین خلق، دو آلترناتیو آورده‌ای: یکی شاهزاده رضا پهلوی و دیگر اصلاح‌طلبان (خاتمی و تاج‌زاده و...)
نوشته‌ای رضا پهلوی محبوبیت دارد اما تشکیلات ندارد! اول آن بادکنک محبوبیت را بگذار کنار، سپس پاسخ بده چرا این آقایی که چهل‌وچهار سال است محبوبیت دارد، نتوانسته برای خودش تشکیلاتی متناسب با محبوبیتش درست کند؟ چرا در جهت به قول تو " سازماندهی"، دست به هر کاری زده، خرابکاری کرده؟ حالا خودش به کنار، چرا محبانشان نتوانسته‌اند از عهدهٔ چنین کاری برآیند؟ این نکته را هم باید اثبات کنی که ایشان اولاً آلترناتیو هستند، ثانیاً دموکرات تشریف دارند!
اما درباره اصلاح‌طلبان: اگر فرض بگیریم غرض سوء و مرضی در کارت نبوده مجبوریم بپذیریم نفهمیده‌ای و از قلمت دررفته و اصلاح‌طلبان را، هم آلترناتیو به‌حساب آورده‌ای و هم دموکراتیک! روشن است که اصلاح‌طلبان از صدر تا ذیلشان خواهان تغییر نظام (آن‌هم از طریق براندازی و سرنگونی (که رضا پهلوی ادعایش را دارد و مجاهدین مبارزه و عملش را) نیستند!
به نظرم با جا دادن " اصلاح‌طلبان" در این نوشته‌ات، مخاطبانت را خام فرض کرده‌ای و خواسته‌ای با فووووووت کردن به جنازهٔ اصلاح‌طلبی، آن را تکان بدهی و این تکان را نشانه زنده‌بودن این مرده جا بزنی!
5 ــ مجاهدین نه با تو دشمنی دارند و نه تو در حد و شأنی هستی که بخواهند برای شدیداً حمله کردن به تو وقت و انرژی بگذارند! بی‌جهت و مبنا برای خودت کردیت دست‌وپا نکن! این دروغت را که مجاهدین شدیداً به تو حمله می‌کنند، من می‌گذارم به‌حساب تازه‌کار بودنت در امر شارلاتانی!

جمشید پیمان،25/6/2022