حمید معاصر: مسئولیت ما در برابر شبکه‌های ترور و جاسوسی

 

یک بررسی ساده داده‌های اطلاعاتی و امنیتی به‌دست‌آمده از ”بریده مزدوران” در دادگاه آلبانی، ابعاد جدیدی از مأموریت آن‌ها ـ البته نه به‌طور کامل ـ را نمایان می‌کند. ضمن این اطلاعات از جمله روشن شد که خامنه‌ای، غرقه در بحران‌های اقتصادی و سیاسی و زیست‌محیطی ازیک‌طرف و ارتقاء چشمگیر عملیات درخشان کانون‌های شورشی و پیشرو مقاومت از سوی دیگر، برای برون‌رفت، انتخاب خود را کرده است. از منظر ولی‌فقیه فرتوت و خون‌ریز، این برون‌رفت و نجات از سرنگونی در احاطه بحران‌های کمرشکن، تنها و تنها در گروی فنای فیزیکی مقاومت و مجاهدین است و بس.

رژیم آخوندی با دست یازیدن به این عمل نشان داد که بازهم برای بقای خود، حاضر به پرداخت سنگین‌ترین بها و پذیرش ریسک‌های کشنده سیاسی است تا یگانه هماورد قدرتمند خود را از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند. سازماندهی حداقل ۵۰ تن از مزدوران ایرانی و خارجی از آلمان تا انگلیس و آلبانی برای انجام عملیات گسترده‌تر یادآوری عملیات کشتارجمعی بمب‌گذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ در ویلپنت فرانسه است که عاملان آن ۲۰ سال باید آب‌خنک بخورند.

اما مهم‌ترین وجه اطلاعات و گزارش‌های اخیر، پرده‌ای ۳۰ ساله از چهره ”اعضای سابق مجاهدین” و ”منتقدین مجاهدین” و روضه‌خوانان مصیبت ”نقض حقوق بشر در درون مجاهدین” را برانداخت، در حکم دادگاه آلبانی و متعاقب آن در اخراج مزدوران کثیف و هرزه‌ای چون بتول سلطانی و بقیه روشن گردید که این عوامل، جنایتکارانی در لباس انسان هستند، دقیقاً از جنس همان قاسم سلیمانی و دست‌پروردگانش در سپاه تروریستی قدس که به صغیر و کبیر رحم نمی‌کنند و بویی از انسانیت نبرده‌اند و حاضرند حتی کسانی را که سالیان در کنارشان زندگی کرده‌اند به ثمن بخس بفروشند و به حیات ذلت‌بار و انگل‌وارشان ادامه بدهند. واقعیت اصطلاح ”بریده مزدور” در سناریوی جدید اثبات شد و یک‌بار دیگر چهره افرادی چون شاگرد جلاد اوین سعید شاهسوندی، مسعود خدابنده و شبکه‌ای را که توسط اسدالله اسدی اداره می‌شد برجسته نمود و برهمگان روشن گردید که بحث فقط دریافت ماهیانه برای نوشتن سیاه‌نامه علیه مجاهدین نیست، بلکه هر آن‌کسی که به دامان دستگاه سرکوب و جنایت خمینی و خامنه‌ای خود را بیاویزد باید تا زدن تیر خلاص و بمب‌گذاری نیز پیش برود و گریزی از قدم‌های بعدی ندارد. اکنون همه این عوامل خواه‌ناخواه به اقدامات تروریستی آن‌ها در خاک اروپا پای گذاشته‌اند و باید مشابه پیشینیانشان اسدالله اسدی و شاگردانش نسیمه نعامی و امیر سعدونی و عارفانی افشا گردیده و به جرم مشارکت مستقیم در سازماندهی یک عملیات کشتارجمعی در دادگاه‌های صالحه مورد محاکمه قرار گیرند. زندانی و سلب تابعیت شده و یا به‌سرعت از خاک اروپا اخراج شوند

تا زمانی که سیاست کثیف مماشات و چشم‌پوشی بر عملیات تروریستی در خاک کشورهای آزاد ادامه دارد، نه‌تنها پناهندگان ایرانی، بلکه طبق تجربه شهروندان این کشورها نیز در برابر اقدامات تروریستی از مصونیت برخوردار نخواهند بود.

مسئولیت ماست که با هر عقیده و مرام و اندیشه، با تمام قوا و با استفاده از همه ابزارهای حقوقی و قانونی و سیاسی به افشاء عملکرد دستگاه تروریستی جهنمی این رژیم جانی در تمامی کشورهای اروپایی برخاسته و دولت‌های اروپایی را مجبور به تبعیت از عدالت بجای چشم‌پوشی و مماشات و آزاد کردن جنایتکاران بنماییم.

تجربه اخیر در برابر طرح و توطئه و معامله کثیف دولت بلژیک و شکست این طرح ـ حداقل تا امروز ـ نشانگر قدرت ماست می‌توان و باید این قدم را برداشت