جمشید پیمان:‌ از زکریای رازی تا سلمان رشدی

ــ سلمان رشدی در قرن بیستم میلادی،در کتاب آیه های شیطانی‌اش بر آنچه  زکریای رازی، پزشک و فیلسوف ایرانی قرن نهم و دهم میلادی( سوم هجری ) گفت، نکته ای چندان تازه نیاورده و نیافزوده است!
ــ زکریا رازی بخاطر تکذیب ادعای رسالت الهی پیامبران، فحش خورد، مورد اهانت قرار گرفت، اذیت و آزار دید، منزوی گشت، امّا فرمان قتل او از جانب امیری، شاهی، مفتی و متولی دینی صادر نشد و برای سرش هم جایزه نگذاشتند!
ــ بعد از سده ها، امروز جهان را چه شده که زیر سایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر، فرمان و فتوای قتل سلمان رشدی را صادر می کنند و برای سرش  از یک تا سه ملیون دلار جایزه می گذارند؟ 
راستی بر جهان ما چه می گذرد؟آیا حقوق بشر و آزادی بیان و آزادی قلم  برگ چغندر است؟ 
 ــ ترور سلمان رشدی (نویسنده کتاب آیه های شیطانی)  بغل دست و بیخ گوش پرزیدنت ایالات متحده، صدها پیام دارد!
من تنها به یکی از آنها اشاره می کنم: 
 " اگر مدعیان حقوق بشر و نگهبانان اعلامیه جهانی حقوق بشر دست روی دست بگذارند و همچنان در چرت مماشات با تروریست های جامه ی اسلام بر تن( از هر رنگش بویژه رنگ شیعه‌اش) بمانند، دیری نخواهد گذشت که کاخ سفید و بوکینگهام و ورسای و واتیکان و سازمان ملل متحد و کرملین و و و، بوسیله قمه کشان عاشورایی قُرُق خواهد شد" !
 ــ خانم ها و آقایان آزادی خواه و مدافع حقوق بشر!
شوخی نیست، بنیادگرایان اسلامی را اجازه ی رشد دادید و پر و بال بخشیدید و برجنایت هاشان چشم پوشیدید و با  مراکز صدور تروریسم دینی و خانه اصلی آن یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی در تهران مماشات کردید. به آنها باج دادید، از آنها دلجویی فرمودید، و حواستان نبود و  نیست که به  کاشتن باد مشغولید! و ناگزیر توفانش را باید درو کنید!
 ــ خمینی ( یا خامنه ای) روزی وعده داده بود که کاخ سفید را حسینیه خواهند کرد! 
عجالتا که خیابان های نیویورک و واشنگتن و لندن و پاریس و برلین و رم شاهد رژه زنجیر زنان و قمه کشان مزدور و مامور بیت‌افساد خامنه ای در تهران است . اگر سال دیگر خانم الیزابت و آقای بایدن در کاخ هایشان (مثل ناصر‌الدین شاه و محمدرضا شاه در کاخ گلستان)، در دهه ی اول محرم، مراسم روضه خوانی بر پا کنند ، کسی شگفت زده نشود!
ــ خانم ها، آقایان! بنیاد گرایی اسلامی ( در هر وجه و با هر جلوه اش) شوخی بردار نیست! این غول نه شبیه فاشیسم است و نه مانند نازیسم! 
هیتلر و موسولینی و استالین و پول پوت اینجا لُنگ می‌اندازند و حاصل اعمالشان پیش عمل بنیادگرایان اسلامی،بدون شک رنگ خواهد باخت، اگر برای متوقف کردنش چاره ای اساسی  نشود! اگرچه می‌دانیم خشکاندن ریشه اصلی که از چشمه ی جهل سیراب می شود، بسیار دشوار است! 
باری، از ما گفتن بود که گفتیم!