حمید معاصر: حکایت اظهارات و مواضع بچه شاه

 

بچه شاه در مسیر تنزل بی‌پایان خود در خدمت به ارتجاع آخوندی به کشف جدیدی! البته با تأخیر زمانی زیاد و توأم با عقب‌ماندگی از سیر تحولات گذشته نائل‌آمده که شایان توجه است.
او اخیراً برای چندمین بار صحبت از اجتناب از مبارزه مسلحانه و به‌اصطلاح خشونت پرهیزی می‌کند و مبارزه مسلحانه مردمی را به ضرر دموکراسی! موردنظر خود قلمداد می‌کند. آلترناتیو موردنظر وی در موضع‌گیری جدید او عبارت‌اند از نیروهای سرخورده اصلاح‌طلبان به‌عنوان بازوی سیاسی و بدنه سپاه و بسیج به‌عنوان بازوی نظامی که با رهبری او می‌تواند مردم ایران را به مرحله نجات برساند. این اظهارات مصداق ضرب‌المثل معروف ایرانی است که می‌گوید ”شتر در خواب بیند پنبه‌دانه“.

اما واقعیت این است که اظهارات اخیر وی از عمق بی‌سوادی و بی‌اطلاعی وی حکایت می‌کند که البته با ماهیت سیاسی او هم ارتباط مستقیم دارد. او فراموش کرده و یا عمداً خود را به فراموشی می‌زند که سرمایه‌گذاری استعماری و ارتجاعی زیر چتر مماشات دول غرب با رژیم روی پروژه اصلاحات از درون رژیم بجای سرنگونی تمامیت آن، در قیام 96 مردم با شعار ”اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمام ماجرا“ مدفون شد. و این پروژه با انتصاب رئیسی جلاد در صحنه بین‌المللی نیز مهر باطل خورده است. در این راستا اگر گفته شود که این بچه شاه دچار عارضه عقب‌ماندگی به مفهوم سیاسی آن است یک اتهام نیست. نکته مهم آن‌که گذر مسالمت‌آمیز از این رژیم یک فریب و سرابی بیش نیست. اگر بی‌گمان بریده‌ها، پس‌خورده‌های اصلاح‌طلبان قلابی به‌عنوان بازوی سیاسی و بدنه سپاه به‌عنوان بازوی نظامی با رهبری وی یک آلترناتیو! مطلوب است باوجود امثال محمد خاتمی و کروبی و موسوی دیگر چه نیازی به رهبری ایشان برای تشکیل آلترناتیو مطلوب او است. اظهارات بچه شاه در بطن خود یک اعتراف صریح به پوچی شعار بی‌محتوای ”رضاشاه روحت شاد“ است که وزارت اطلاعات و بسیجی‌های رژیم سر می‌دادند که با تبلیغات رسانه‌های فارسی زبان خارجی در همدستی با ارتجاع و استعمار می‌خواستند این شعار را به‌عنوان پایگاه مردمی قلمداد کنند. همچنین در این راستا روشن‌شده که نظرسنجی‌های قلابی و من‌درآوردی برخی عناصر مشکوک دانشگاهی خارج، اندر باب محبوبیت بچه شاه در داخل چقدر خودساخته و واهی است. زیرا اگر وی در داخل نیروهای مردمی و بیرون رژیم پایگاه مردمی مکفی داشت نباید یکریز به دامن اصلاح‌طلبان سرخورده و نیروهای سپاه و بسیج برای مقاصد سیاسی خود بیاویزد.

خلاصه کلام نقش واقعی و حقیقی بچه شاه چه در حال و چه درگذشته مخدوش کردن مبارزه واقعی مردم از طریق مبارزه مجاهدان و مبارزان برای سرنگونی کل نظام آخوندی است. او با مواضع بی‌پایه و واهی و غیرعملی و مشکوک فقط و فقط مأموریت خدمت به رژیم را در سر دارد. و البته این آرزوی ضد ملی هیچ‌گاه به یمن مقاومت مردمی و رشد آگاهی‌ها برآورده نخواهد شد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.