ناهید همت‌آبادی: شارلاتانیزم مسخ قیام در نوع پوشش و حجاب

 

مردادماه ۱۳۹۴ مقاله‌ای تحت عنوان: «اسلام‌ستیزی سهمی افزوده بر بنیادگرایی» و فوریه ۲۰۱۸ مطلبی تحت عنوان «زن و حجاب، جبر یا اختیار» از همین قلم در سایت همبستگی و سراچه‌های هوادار مجاهدین منتشر گردید که در دسترس است.
این روزها اما که زنان، مردان و جوانان شورشگر شهرهای ایران با پشتیبانی دلاور کانون‌های شورشی و خیزش و قیام بی‌امان در هر شهر و روستا خلافت خونریز خامنه‌ای را در تمامیت آن نشانه گرفته و پیش می‌تازند تا بنیان فاشیسم مذهبی را برای همیشه از ایران، منطقه و جهان براندازند و ایرانیان آزاده نیز در سوگ سیاوشان قیام که به دست گزمه‌های هار خامنه‌ای به شهادت رسیده و هم‌آوایی و حمایت از شورشگران میهن در شهرهای جهان بپا خاسته‌اند، گاهی نیز در بعضی اجتماعات، افراد «رژیم شیفتهٔ نامدار یا گمنام» شعار شورشگران شهرها و فریاد خروش زنان و جوانان و همه اقشار و اقوام به‌جان‌آمده از ظلم و جنون بنیادگرایان که همانا برکندن ریشه و اساس آن‌هاست را در خشم و خروش قیام آفرینان محض کشف حجاب مسخ نموده و چنان بر طبل خالیِ پوشش می‌کوبند که گویی حجاب اجباری تنها تحمیل مصیبت‌بار جلادان ایران بر زنان میهن و نه وجهی از وجوه بیشمار ستم، سرکوب و انبوه جنایات سرکردهٔ دستار بر سر ملایان و گله دست آموزان وحشی او در حق تمام آحاد و اقوام مردم ایران و صدالبته به‌طور مضاعف در مورد زنان محروم ستمدیده و جوانان به‌جان‌آمده از مصائب و فجایع جاری در میهن دربند است.

پوشش و حجاب در هر جای جهان البته به‌طور عام تابع شرایط جغرافیایی، اقلیمی، مذهبی و خانوادگی است چنانکه بسا بانوان یهودی معتقد به حجاب نیز در شهرهای بزرگ دنیا برای پوشاندن موی سر از کلاه‌گیس یا کلاه استفاده کرده یا بانوان مسیحی در بعضی شهرها و دهات اروپا نیز نه‌تنها برای ورود به کلیسا سر را می‌پوشانند بلکه اصولاً محجب هستند و بانوان مسلمان معتقد به حجاب نیز در کشورهای اسلامی اغلب با پوشش کامل موی سر می‌باشند اما نوع رنگ، پارچه و حتی فرم انواع حجاب زنان نیز برحسب شرایط قومی، اقلیمی و سنتی مناطق مختلف جهان متفاوت و متنوع می‌باشد.
در سرزمین گستردهٔ گربه نشان اما که با تسلط دو هزار و پانصد سال ستم‌شاهی و هزار و چهارصد سال ارتجاع مذهبی درد و رنج بیکران بر مردم ایران تحمیل گردیده و آژان های قزاق قلدری مانند رضاخان با دریدن چادر زنان بر سرشان با باتوم و سرنیزه و دست آموزان هار هیولای خونخواری مانند خمینی با قمه‌کشی و اسیدپاشی به بانوان آنان را به‌اجبار به داشتن چادر بر سر واداشته‌اند مع‌هذا پس از این‌همه سال باز حجاب اجباری نه مقبول زنان میهن و نه مورد تأئید مردم ایران جز آخوندهای جنایتکار و لومپن‌های پلیدشان می‌باشد که در افکار آلوده و کثیفشان: «مرگ خوب است برای همسایه» زیرا خود از رأس تا ذیل «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند» و به همین دلیل بیشترین کینه و حقد حقیرانهٔ درون را نیز نسبت به زنان بخصوص زنان مجاهد محجب و به‌ویژه رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورا برای دوران گذار مریم رجوی دارند که بارها گفته و تکرار نموده «نه به دین اجباری، نه به حجاب اجباری و نه به حکومت اجباری» و چهل سال مقاومت خونبار مجاهدان و حضور انبوه شاهدان هوشیار و در قید حیات، گواه دین‌باوری، شجاعت، شرف، پایداری و رزم‌آوری زنان مجاهدی است که گرچه با انتخاب آگاهانه حجاب به‌عنوان زنان مسلمان اما اولین و شاید تنها گروه از ایرانیان معتقد به آزادی پوشش بودند که در مقابل فرمان حجاب اجباری دست‌ساخت خمینی خون‌خوار قد علم کرده و در مقابل حمله و هجوم اراذل چماق‌دار خمینی دجال به بهای اهانت، جراحت، دستگیری و شکنجه از آزادی پوشش زنان غیر محجب دفاع نمودند. همچنانکه در مصوبات شورا نیز بر رد حجاب اجباری و آزادی پوشش بانوان تأکید شده است.

حالا اما در بحبوحهٔ قیام زنان و همه اقشار مردمان به‌جان‌آمده از ستم و سرکوب خمینی صفتان که باگذشت بیش از ۴ هفته از آن اما سر بازایستادن هیچ ندارد و به شهادت صدها جوان به خون تپیده و هزاران هزار دستگیرشده برای سرنگونی تمامیت رژیم منحوس آخوندی منجر شده است «شاه زوجه و خانواده»، عدهٔ معلوم‌الحال!! یا از سابق مظنون الاحوال!! نیز شورش و شعارهای جاری مردم برای برکندن بنیان رژیم ضد ایرانی و اسلام را عمداً تا حد خواست مردم و قیام آنان محض رفع حجاب تنزل و تخفیف داده و عمداً آب ناپاک را به آسیاب ولایت خامنه‌ای و دست آموزان هار او طوری سرریز می‌کنند که گاهی حتی باعث سردرگمی عده‌ای از هم‌وطنان یا بعضی طیف‌های کمتر آگاه سیاسی ایرانیان خارج از کشور می‌گردد که امید و آرزویی جز برافتادن اصل ولایت‌فقیه و برقراری آزادی و حکومتی دمکراتیک با جدایی دین از دولت نداشته و ازآنجاکه بارها نیز شاهد سرکوب شورش و قیام و کشتار هزاران جوان بی‌گناه وطن بوده‌اند بیم آن دارند مبادا باز با نوعی ازاین‌گونه رذالت‌ها و زد و بندهای استعماری ارتجاعی محض شکست یا تضعیف قیام، خون سرخ سیاوشان در سرزمین اسیر در پنجهٔ جلادان همچنان جاری بماند.

برای همین فکر می‌کنم هوشیاری در شرایط کنونی بسیار و بسا بیشتر از همیشه ضروری است تا قیام شورشگران شهرهای میهن که تاکنون برای سرنگونی فاشیسم دینی و برقراری آزادی و دموکراسی هزاران هزار دستگیرشدهٔ تحت شکنجه و بیش از ۴۰۰ جوان پرشور در خون تپیدهٔ خود را تقدیم مام وطن نموده‌اند، توسط خائنین به ملت و جماعت وقیح همیشه حراف بی‌عمل درصحنهٔ رویارویی واقعی با غول فاشیسم دینی به تبلیغ شعارهای رژیم پسند و بی‌هدف براندازی تمامیت فاشیسم مذهبی تبدیل نشده و رزم بی‌امان زنان و جوانان وطن که به انگیزهٔ کانون‌های شورشی قهرمان در گوشه و کنار شهرهای میهن و شبانه بر بام خانه‌ها سیل‌آسا به‌پیش می‌رود به قیام و اعتراض برای برداشتن حجاب یا رفرم نظام تبدیل نگردد که مردم ایران با گوشت و پوست خود و ایرانیان میهن‌پرست آزاده نیز به‌خوبی آگاه‌اند که «کل نظام نشانه است» و نه صرفاً نفی چگونگی پوشش و حجاب و نوع آن‌که امری فردی و انتخابی و در چهارچوب آزادی‌های جهان‌شمول است.
اشرف نشانان و هواداران پرشور مقاومت نیز مانند چهل سال گذشته با تمامی امکان و توان، فعال و استوار در گوشه و کنار دنیا در راستای انعکاس هرچه رساتر فریاد قیام آفرینان شهرها و خواست آن‌ها و پژواک هرچه کوبنده‌تر شعارها برای سرنگونی اصل ولایت‌فقیه به گوش جهانیان به‌پیش تاخته و می‌تازند حتی اگر بعضی روزنه‌ها، رسانه‌ها و روزی رسانه‌ها نیز کور و کر بوده و مانده و خود را نهایتاً به..... بزنند.