حسین اخوان:‌ نبرد  یکصدساله مدرنیته با ارتجاع وحشی

 

طی یک صدسال گذشته، در ایران  چهار نفر  بر سرنوشت مردم حاکم بودند.
تاریخ گواه جنایت‌های بی‌شمار آن‌هاست و نتیجه همین گرسنگی و کشتار امروز، در زندان و در خیابان است.
وارثان این چهار دیکتاتور حسن خمینی
رضا پهلوی 
و مجتبی خامنه‌ای هستند که همیشه از مردم طلبکارند.
 و  دلالان اسلحه و کارچاق‌کن‌ها در اطراف این‌ها پرسه می‌زنند.
    
نتیجه فاجعه‌بار حکومت پهلوی‌ها، هزاران کشته به دست گارد شاهنشاهی و ساواک و لباس شخصی‌ها و چماقداران که منجر به انقلاب ۵۷ شد.

امروز رضا پهلوی در کنار  مشاورش پرویز ثابتی معاون ساواک که یکی از جنایتکاران تاریخ است، قرار دارد، یعنی  جنایاتش را تأیید می‌کند..
او ، در برابر پاسدار اطلاعاتی  ذلیل و تسلیم است،  
اما دشمن گروه‌های سیاسی، که از میان مردم برخاسته‌اند، است .  و برای قربانیان فرقی با آخوند ندارد او با پول دزدی دنبال نردبان سیاسی می‌گردد.
رضا پهلوی عروسک خیمه‌شب‌بازی است و در تلویزیون  اینترنشنال و من وتو خودش را رضاخان قلدر  می‌بیند  و می‌خواهد با وکالت بازی  مشابه سلطنت عربستان سعودی را پیاده کند.

ثابتی که چهل‌وچهار سال در سوراخ موش بود بیرون آمد،
رضا پهلوی بادکنکی  است در دست انواع سرویس‌های اطلاعاتی و  این ادامه پروژه "رضاشاه روحت شاد  "اطلاعات سپاه است که طی پنج ماه دود شد.

مدرنیته یعنی آزادی برای همه و چرخش قدرت، احزاب آزاد، و هر شهروند یک رأی داشته باشد.

  صدها هزار نفر طی این صدسال، به شهادت رسیده‌اند تا جنبش به  چنین  مرحله‌ای رسیده است که شیخ و شاه هر دو رسوا شده‌اند.

نیروهای ارتجاع  آخوندی در ایران در حال کشتار مردم در کوچه و خیابان‌اند که  ارتجاع سلطنت به کمک آخوندها شتافته.
و بچه شاه می‌گوید با همین سپاه ارتجاع می‌خواهد نظم کهنه را ابقا کند. به این می‌گوید فروپاشی کنترل‌شده یعنی شیخ برود بچه شاه بیاید و تمام دستگاه سرکوب در اختیار بچه شاه قرار بگیرد. چون می‌خواهد نظم رضاخانی را برقرار کند، همان آمپول هوا زدن  به روشنفکران توسط پزشک احمدی.
دو طیف، آخوند و شاه می‌گویند  مردم صغیر و احتیاج  به سرپرست مادام‌العمر دارند . 

کسانیکه طی یک‌صد سال گذشته به دربار شاه و شیخ نزدیک بودند، میلیاردرهای  زمانه شده‌اند درحالی‌که شغلی هم نداشتند.
زندان اوین سوغات شاه خائن است که هزاران نفر فقط به خاطر اینکه با نظرات آن‌ها  مخالف بودند اعدام شدند.
  
رضا پهلوی  آلت دست سرویس‌های اطلاعاتی ملاها است. جنب‌وجوش رضا پهلوی فقط برای  شاه شدن است. 
بهر تازه‌وارد اطلاعاتی خوش‌آمد می‌گوید.
این‌ها در وقاحت همدست رائفی پور (مأمور ملاها) هستند.
رضا پهلوی به هوشنگ امیر احمدی لابی رژیم گفته بوده دست مرا در دست خاتمی بگذار! این است حقارت تاریخی شازده.
البته می‌دانسته که خاتمی برای او تخت سلطنت را آماده نمی‌کند.
ایران آزمایشگاه دیکتاتورها نیست که هر چهل پنجاه سال بیایند بکشند بدزدند، و به تاراج بدهند و فرار کنند.

  پرویز ثابتی یکی از جنایتکاران تاریخ ایران است همانند پزشک احمدی دوران رضاشاه که روشنفکران را آمپول هوا می‌زد.
پرویز ثابتی میخ تابوت سلطنت رضا پهلوی است.

حسین اخوان توحیدی
پاریس
شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۱