رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی آلمان خواستار اقدام فوری در مورد زنان مستقر در اشرف، آزادی 36مجاهد به گروگان گرفته شد

کوزه یاکوب رولف، رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی آلمان با ارسال بیانیه یی برای دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر در ملل متحد و نماینده سازمان ملل در عراق، خواستار اقدام فوری در مورد زنان مستقر در اشرف و زنان زندانی در بازداشتگاههای رژیم آخوندی، آزادی 36مجاهد به گروگان گرفته شده و ایجاد یک نیروی حفاظتی و یک تیم ناظر از سازمان ملل در اشرف شد.

در این بیانیه که برای تعدادی از انجمنهای بین المللی نیز ارسال شده است آمده:
"ندا با چشمان باز مرد. ما زنان در آلمان نباید با چشمان بسته زندگی کنیم. "
زنان در زندانهای ایران و زنان در کمپ اشرف در عراق نیاز عاجل به حمایت انسانی ما دارند.
این زنان، که "به عنوان زنان قیام" هم در داخل ایران و هم در کمپ اشرف برای آزادی و دمکراسی و همچنین برای احقاق حقوقشان به مثابه یک زن تلاش کرده اند، در حال حاضر در معرض بزرگترین خطرات قرار دارند. آنها در زندانهای ایران مورد بدرفتاری، شکنجه و تجاوز قرار گرفته و یا به قتل می رسند. …
بیانیه بعد از توضیح در مورد نتایج حمله وحشیانه نیروهای عراقی به اشرف، در ادامه می افزاید: تاکنون درخواستها و تقاضاهای لیگ حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیته بین المللی حقوقدانان(IJC) و همچنین گزارشهای مندرج در روزنامه های دی ولت، دی سایت، اشپیگل و اشترن راه به نتایج مطلوبی نبرده است. این کافی نیست، که نماینده دولت آلمان در امور حقوق بشر، آقای گونتر نوکه تنها به این اکتفا کند که" ما به گزارشهایی که از کمپ عراقی اشرف بدست آورده ایم با نگرانی نگاه می کنیم و همه طرفهای زیربط را فرا میخوانیم که به بهبودی شرایط انسانی در اشرف کمک کنند. " این توضیح متاسفانه به اعتصاب غذای وابستگان، دوستان و آشنایان ایرانیان در آلمان که از هفته ها پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد پایان نداد. اقدام سختی که ایرانیان امیدوارند تنها از آن طریق به یک راه حل سیاسی علیه نقض حقوق بشر در اشرف دست یابند.
این بیانیه در پایان خواستار تحقق موارد عاجل زیر می شود
1  ـ آزادی سریع زندانیان سیاسی در ایران و بالاخص زندانیان سیاسی زن.
2 آزادی سریع 36 تن از ساکنان به گروگان گرفته شده توسط نیروهای عراقی که نیازمند فوری کمکهای پزشکی می باشند.
3 به عهده گرفتن موقت حفاظت اشرف توسط نیروهای آمریکائی.
4 ایجاد یک نیروی حفاظتی جهت حفاظت از اشرف و یک تیم نظارت کننده سازمان ملل.