عضو شورای استان دیالی عراق از فراکسیون کردستان ادامه بازداشت مجاهدین را غیرقانونی دانست

دلیر حسن سایه، یکی از اعضای شورای استان دیالی عراق از فراکسیون کردستان ادامه بازداشت مجاهدین را غیرقانونی دانست
خبرگزاری کردستان (آکانیوز28شهریور88) از قول دلیر حسن سایه نوشت: به ما در شورای استان دیالی به این بهانه که این یک مشکل فدرالی است اجازه داده نشده است که وارد مسئله سازمان مجاهدین خلق شویم. در حالیکه مجاهدین در محدوده اداری استان دیالی هستند”.

دلیر حسن سایه همچنین گفت: ”ما با فرمانده پلیس استان صحبت کرده‌ایم. وی نیز به ما اعلام کرده است که مسئله مجاهدین به نوری مالکی، نخست وزیر مربوط می‌شود”.
عضو شورای استان دیالی افزود: ”نگهداشتن اسرای مجاهدین در بازداشتگاه در حالیکه از طرف قاضی دادگاه شهر خالص حکم آزادی آنها صادر شده یک کار غیرقانونی است.
وی تأکید کرد”اعضای سازمان مجاهدین در عراق پناهنده هستند و ماندنشان در دیالی یک مسئله انسانی است”.
خبرگزاری کردستان افزود: طالب محمد، رئیس شورای استان دیالی نیز اعلام کرد ”حکم آزادی دستگیرشدگان مجاهدین خلق صحت دارد. …… توافق کرده‌ایم که بعداز عید فطر یک کمیته شورای استان دیالی تشکیل دهیم تا به این دستگیرشدگان سر بزند”
وی افزود: اعضای مجاهدین هیچ مشکلی برای استان دیالی نیستند. زیرا در یک کمپ هستند و از آن خارج نمی‌شوند”.