ادامه تظاهرات و تحصنها در کشورهای مختلف جهان در حمایت از اشرف

آلمان ـ برلین
خانواده ها و حامیان مجاهدان اشرف در آلمان، همزمان با ادامه اعتصاب غذا و تظاهرات در حمایت از اعتصابیون، تظاهراتی در همبستگی با قیام مردم ایران در برلین برگزار کردند. در این برنامه، دکتر نادر تسلیمی، سخنگوی تظاهرکنندگان گفت: درودهای گرم خودمان را به هم میهنان آزاده و آگاه در شهرهای بپاخاسته میهن تقدیم می کنیم و خود را در پیروزی بزرگی که دیروز نصیبشان شد شریک می دانیم.
روز جمعه درحالی که نزدیک به دوماه از تهاجم وحشیانه آخوندها به اشرف قهرمان می گذشت، مردم بپاخاسته ایران در قیامی شکوهمند علیه آخوندهای ضدایرانی وضدبشر، یکبار دیگر براین حقیقت مسلم گواهی دادند که این قیام تا پیروزی نهایی و باز پس گرفتن میهن ازچنگ آخوندها ادامه خواهد یافت و این رژیم بزودی رفتنی است.
دکتر معصومه بلورچی، نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان، با سلام و درود به 36 قهرمان اشرفی اسیر در زندان مالکی و تمامی اشرفیان و اشرف نشانان که در سراسر جهان در اعتصاب غذا به سر می برند، گفت:
اکنون در ایران، در اشرف و در 4 گوشه دنیا همه ایرانیان این را تکرار می کنند که تا تغییر تمامیت رژیم ولایت فقیه و برقراری آزادی ودموکراسی در میهن اسیرمان قیام مردم ایران برای آزادی ادامه خواهد یافت.
نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان، در ادامه سخنانش پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خطاب به قیام کنندگان تهران و شهرهای مختلف ایران را قرائت کرد.
ـ سپس فرانک هامر، نماینده پارلمان براندنبورگ، ضمن سلام و درود به همه اشرفیان و حامیان مقاومت، حمایت خود را از خواستهای مجاهدان اشرف اعلام کرد و گفت: آمریکاییها با ورود به عراق، عراقی را تحویل رژیم ایران دادند که رژیم تهران نتوانسته بود با جنگ چند ساله خود بدست بیاورد.
من از خواسته های برحق و مشروع اشرفیان که مطابق همه کنوانسیونهای بین المللی به رسمیت شناخته شده است حمایت می کنم.
جامعه جهانی به خوبی از آنچه که به مبارزات مردم ایران برمی گردد، مطلع است و از این مبارزات که اکنون درایران در جریان است حمایت می کند.
من هم مثل رئیس جمهور شما خانم رجوی می گویم، همدیگر را در تهران خواهیم دید.
ـ سخنران بعدی تظاهرات برند هویزلر، وکیل برجسته برلین بود.
وی درسخنان خود گفت من ضمن تایید سخنان دوستم فرانک هامر می خواستم چند نکته را اضافه کنم:
دادگاه خالص حکم به آزادی 36 تن از گروگانهای اشرف داده است ، اما دولت عراق تن به این حکم نداده است، علیرغم این که فرجام نیز با موفقیت روبرو شده است و در آن گفته شده است که جای هیچگونه شک و تردیدی نیست و جرمی واقع نشده است ولی بازداشت غیرقانونی کماکان ادامه دارد.
اینجا دیگر وظیفه وزارت خارجه است که به مالکی گوشزد کند به حکومت قانون گردن بگذارد و 36 نفررا آزاد کند.

آنگاه کریستین سیمرمن، فعال حقوق بشر و رئیس دفتر حقوق بشر و حقوق اقلیتها در برلین، به سخنرانی پرداخت. وی ضمن انتقاد از سیاست مماشات غرب با رژیم، از دولتهای آمریکا و آلمان خواست از مردم و مقاومت ایران حمایت کنند.
وی گفت، ما امروز در شرایطی در این گردهمایی هستیم که هفته هاست مطبوعات و سیاستگذاران آلمان تلاش می کنند بگویند، مقاومتی در ایران وجود ندارد، ولی ما مجدداً دیروز دیدیم که این رژیم است که در گوشه رینگ قرارگرفته است. دنیای سیاست می خواهد ما را گمراه کند که رژیم ایران رژیم باثباتی است، حتی خواسته شده که با این رژیم همکاری شود، رژیمی که شکنجه می کند، تجاوز می کند، به 3500 تن از ساکنان کمپ اشرف حمله می کند ولی باید به درستی گفت که یک مقاومت وجود دارد، درخارج مقاومتی هست، در تمامی کشورهای اروپایی مقاومت هست و ما این مقاومت را حمایت می کنیم.
کریستین سیمرمن افزود دیروز اشتاین مایر و اوباما سخنان احمدی نژاد را محکوم کردند، خوب بفرمایید از این اعتصاب غذا کنندگان، یعنی مردمی که برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، حمایت کنید. سیاست مماشات را کنار بگذارید، از این مقاومت حمایت کنید تا 36 گروگان را که تعدادی از آنها بسیار بیمار هستند، آزاد شوند. تا ازخروج و جابجایی ساکنین اشرف جلوگیری شود، این پیامی است که مردم شجاع از ایران به ما فرستادند.
آنها در آخرین روزهای ماه رمضان با انرژی و با خوشحالی نشان دادند که این رژیم را نمی خواهند، ایرانی آزاد و دموکراتیک می خواهند و ما برای این امر در کنار شما هستیم.

مشابه این تظاهرات در شهرهای بروکسل، کپنهاک، ونکوور، یوتوبوری، اسلو و سیدنی برگزار شد.