م.سروش : سرو اِستاده هنوز، خرّم و سرسبز و  جوان

 

اعلام لیست ۱۰۴نفره از سوی رژیم کودک کش و قوه قضائیه تبهکار و بدنامش، فرار به جلو از وحشت جنبش دادخواهی بر علیه تمامی جنایتهای کفتارانِ ردا بر دوش، به  ویژه سر به دارانِ قتل عام تابستان 67 است.

این جنبش اصیل، ملی و مردمی با هیچ ترفند و توطئه ای، متوقف نخواهد شد. جنایتکاران سرانجامی جز محاکمه در دادگاه خلق نخواهند داشت.

 

خونچکان می روی ای عشق، ز بیداد زمان

شرح بیداد چه گویم؟! نتوانم به بیان

 

صف به صف مرد وَ زن، اختر تابنده به شب

باغی از عطر گل سرخ، پراکنده به پهنای جهان

 

دشت در دشت پر از لاله، شقایق، گلگون

جمع عشاق چه جمعی ست! همه سرخ زبان

 

آن میان همهمه ای، غلغله ای بود به پا

عشق می گفت برو، عقل به تکرار، بمان

 

"نه" چو گفتند و بر آن ظلمت شب شوریدند

همچو رودی همه گشتند، پی عشق روان

 

شرط عشق است که از جان گذری بی پروا

چون نمازی که بخوانند پس از صوتِ اذان

 

در ره عشق، که راهی ست پر از شیب و فراز

باید همت کنی و بر کف خود گیری جان

 

این فروغی ابدی، جلوه ای از خورشید است

در نبردی سنگین، راوی فتح انسان

 

این حماسه ست که از فاجعه برمی خیزد

جان نهادند چنین بر سر عهد و پیمان

 

لاله در باغ فرو خفته، شقایق در دشت

سرو اِستاده هنوز، خرّم و سرسبز و  جوان

 

ما بر آنیم که هرگز ننشینیم، ز پای

دادِ این مظلمه باید که بگیریم ز بیدادِ زمان

 

خاوران! سمبل آزادی و ایمان و شرف

کِی شود باغ پر از لاله و سرو تو خزان؟!

 

م. سروش

 

۱۶ آگوست ۲۰۲۳

۲۸ امرداد ماه ۱۴۰۲