تظاهرات گسترده ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و مجاهدان اشرف، درمقابل مقر ملل متحد درنیویورک


ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت و مجاهدان اشرف، روز چهارشنبه اول مهر طی تظاهراتی درمقابل مقر ملل متحد درنیویورک، به احمدی نژاد گماشته ولی فقیه ارتجاع و قاتل مردم ایران ا عتراض کردند.

هموطنانمان شعارهای «نه به احمدی نژاد» و «مرگ بردیکتاور» سر دادند و در پلاکارها وشعارها وبیانیه هایشان اعلام کردند: احمدی نژاد و خامنه ای دستانشان به خون مردم ایران آغشته است. سران این رژیم به خاطر شکنجه ها و اعدامها و قتل عام زندانیان سیاسی و به خاطر صدور تروریسم و جنایت علیه بشریت دراشرف باید دردادگاه بین المللی محاکمه شوند و نمی توانند به نام کشور ما در کرسیهای ملل متحد تکیه بزنند. نمایندگان این رژیم تروریستی باید از ملل متحد اخراج شوند


رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی به هموطنان تظاهرکننده درنیویورک درود فرستاد و گفت:
هموطنان عزیز،
سلام بر شما و سلام بر اجتماع پرشورتان که امتداد قیام مردم ایران و امتداد پایداری اشرف است.
سلام بر شما که پرچم آزادی کشورتان را همواره در اهتزاز نگه داشته اید.
سلام بر شما که خشم هموطنانتان علیه رژیم ولایت فقیه و حضور گماشته آن در مقر ملل متحد را ابراز میکنید.
همراه با شما، قیام‌کنندگانی که همین پنج روز پیش در تهران و مراکز بزرگترین استانهای کشور علیه رژیم ولایت فقیه به پا خاستند، از جامعه جهانی می‌پرسند آلوده کردن کرسی‌های سازمان ملل به ننگ فرستادگان این رژیم ضدبشری تا کی؟
....
آیا فریادهای مرگ بر دیکتاتور را از تهران و سراسر ایران نمی‌شنوید که هم‌چنان به نامهنگاری و امتیازدادن به این رژیم مشغولید؟
آیا نمی‌بینید که دو ماه است ایرانیان و اعضای خانواده‌های ساکنان اشرف در برابر کاخ سفید تحصن و اعتصاب کرده و خواهان حفاظت از اشرف در برابر حملات طراحی شده توسط خامنه‌ای هستند.
...
-از دولتهای مختلف جهان می‌خواهیم کلیه روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با این رژیم را تا توقف کامل سرکوب معلق کنند. فاشیسم مذهبی را از نظر تجاری، دیپلماتیک، تسلیحاتی و تکنولوژیک مورد تحریم قرار دهند و سفر سردمداران رژیم آخوندی به کشورهای خارجی را ممنوع کنند.
- از ایالات متحده مؤکداً می‌خواهیم که رعایت حقوق بشر ساکنان اشرف به ویژه جلوگیری از خشونت وحمله وجابجایی اجباری در مورد آنان را تضمین نماید و برای آزادی 36 اشرفی گروگان گرفته شده توسط مزدوران عراقی رژیم آخوندی اقدام فوری به عمل آورد یعنی به خواسته اعتصاب کنندگان و متحصنین که نزدیک به دو ماه است در برابر کاخ سفید ایستاده اند گوش فرا دهند.
...
 به زنان و مردان شجاعی که جهان را به حمایت از اشرف و آزادی مردم ایران برانگیختند، درود می‌فرستم.
....
سلام بر یاران و حامیان مقاومت
سلام بر مردم ایران
سلام بر آزادی.
درود بر همة شما.

درتظاهرات ایرانیان آزاده در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک، تام تانکریدو نماینده پیشین کنگره آمریکا و همبستگی خود را با اعتراضات هموطنانمان و به ویژه خواستهایشان در تضمین حقوق مجاهدان اشرف اعلام کرد.

شماری ازنمایندگان کنگره آمریکا از هردو حزب دموکرات و جمهوریخواه و از ایالات مختلف به تظاهرات هموطنانمان در نیویورک پیام فرستادند.
لینکلن دیاز بالارد، نماینده جمهوریخواه از فلوریدا، دربیانیه خود با عنوان «حمایت از مردم ایران و محکوم کردن حضور احمدی نژاد در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل» گفت: «امروز در کنار شما ایستاده ام تا حضور رئیس جمهور نامشروع ایران، محمود احمدی نژاد را در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کنم.
بیش از آن می خواهم توجه را به بازداشت غیرعادلانه 36 تن از ساکنان مسالمت آمیز اشرف که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو میباشند جلب کنم. علیرغم دو حکم قضایی برای آزادی، رژیم ایران موفق شد مقامات را بترساند که غیرقانونی آنها را بازداشت کنند. نام این بازداشت شدگان که اکثرا بسیار مریضند و نیاز به رسیدگی پزشکی دارند موجود است.
لینکلن دیازبالارد نماینده کنگره آمریکا، درادامه، ضمن برشمردن اسامی بازداشت شدگان نوشت: «ما هم چنان در کنار ایرانیان در ایران و تبعید می ایستیم تا یک ایران آزاد و دمکراتیک محقق شود».
میشل باکمن، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا از مینه سوتا در پیام خود خطاب به تظاهرکنندگان گفت: «همه شما امروز در ذهن و قلب من هستید. شما، آگاهانه و مسئولانه خواهان اتحاد بین المللی برای فراخوان به پایان یک حکومت ضدانسانی و نابرابر شده اید. و جهان باید به فراخوان شما توجه کند.
این تابستان، آمریکا و بقیه جهان شاهد بود که دولت فعلی ایران چه کارهایی کرد. و وقتی می بینم که این اعمال بدون اقدام فوری و قاطع از سوی جامعه بین المللی ادامه پیدا میکند، قلبم میشکند عمیق ترین آرزویم این است که گردهمایی شما امروز ما را به ایران صلح آمیز نزدیکتر کند».
کرولین ملونی، نماینده دمکرات کنگره آمریکا از ایالت نیویورک در پیام خود به تظاهرات اعتراضی هموطنانمان علیه حضور احمدی نژاد گفت: «به همه شما که برای اعتراض به حضور احمدی نژاد به اینجا آمده اید،خوش آمد میگویم. سازمان ملل متحد برای ترویج صلح و دمکراسی تأسیس شده . و این غیرقابل فهم است که این ارگان به تریبونی برای فردی که به طور دیوانه وار تهدید به از بین بردن همسایگانش می کند، تبدیل شود.
تظاهرات هموطنانمان در مقابل مقر ملل متحد درنیویورک علیه حضور احمدی نژاد منفور و جنایتکار با استقبال جامعه سیاسی و مطبوعاتی و مردم نیویورک وشخصیتهای اجتماعی و سیاسی آمریکا روبه روشد و انزجار ونفرت ایرانیان از دیکتاتوری ولایت فقیه وعزم راسخ مردم ایران برای آزادی را به جهان نشان داد.
در جریان این تظاهرات هموطنان با اجرای آکسیونهای سمبولیک، یورش به اشرف و سرکوب تظاهرکنندگان در داخل کشور را به نمایش گذاشتند.