سخنگوی وزارت خارجه انگلستان: ما به دولت عراق نوشته ایم و خواسته ایم که تحولات را مورد بررسی قرار دهد

سخنگوی وزارت خارجه انگلستان با ابراز نگرانی از وضعیت خانواده ها و بستگان مجاهدان اشرف، که در مقابل سفارت آمریکا در لندن، دست به اعتصاب غذا زده اند ، گفت: «مقامات سفارت انگلستان در عراق با مقامات عراقی، آمریکا و ملل متحد و دیگر همکاران بین المللی، دیدار کرده اند تا وضعیت را مورد بحث قرار دهند… ما از هر دو طرف در کمپ اشرف می خواهیم که به دیالوگ سازنده یی که بتواند به یک راه حل طولانی مدت برای وضعیت کنونی در عراق منجر شود بپردازند».

سخنگوی وزارت خارجه انگلستان، از اعتصاب غذاکنندگان خواست به اعتصاب غذای خود خاتمه دهند و افزود: ما درباره گزارشهای تلفاتی که بدنبال خشونتهای 28 ژوئیه در کمپ اشرف صورت گرفت، نگران هستیم و ما به دولت عراق نوشته ایم و خواسته ایم که تحولات را مورد بررسی قرار دهد».