رئیس جمهور فرانسه )به رهبران ایران) یک اشتباه تراژیک


نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در جلسه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به رژیم ایران اخطار کرد که اگر روی موضع منفعلانه جامعه جهانی در قبال پیشبرد برنامه نظامی اتمی حساب می کند مرتکب یک اشتباه تراژیک شده است.

به گزارش تلویزیون بی بی سی جهانی(1مهر88) وی گفت:… ما تا همین جا هم بیش از اندازه صبر کرده ایم تا جهانی شدن را به قاعده بکشیم، تا با گرم شدن دمای زمین مبارزه کنیم، تا جلوی گسترش تسلیحات هسته یی را بگیریم. من می خواهم بسیار جدی به رهبران ایران بگویم که اگر آنها روی یک واکنش منفعلانه از سوی جامعه جهانی در مقابل پیشبرد برنامه نظامی هسته یی خود حساب می کنند، یک اشتباه تراژیک مرتکب خواهند شد. ما برای دادن فرصت ایجاد یک کشور به فلسطینیها که بر اساس قانون و عدالت حق آنهاست، و برای برقراری صلح در خاور میانه بیش از اندازه صبر کرده ایم. …. لذا ما می دانیم که باید چکار بکنیم. ما باید تعداد اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت را افزایش دهیم…