نه نفر از یک تیم کوهنوردی در سقوط بهمن در شمشک جان خود را از دست دادند

 روز پنجشنبه 15 بهمن، در جریان سقوط بهمن در منطقه شمشک به دیزین، 9 کوهنورد از یک تیم 31نفره کوهنوردی که مشغول آموزش بودند، جان خود را از دست دادند.

به گزارش رسانه‌های ورزشی ایران، از جمله جهان ورزش، این کوهنوردان و اسکی بازانی که برای نجات تیم کوهنوردی به منطقه اعزام شده بودند در راه بازگشت دچار سانحه شدند و نه تن از آنان جان خود را از دست دادند.
تیمهای امدادی فدراسیون کوهنوردی و همین طور سایر ارگانها خود را به محل سانحه رساندند، اما کمبود امکانات و بسته شدن مسیر پیشروی آنان، امکان رسیدن آنها به محل حادثه را چند ساعت به تاخیر انداخت که باعث کشته شدن چند تن از قربانیان حادثه شد. زمانی که تیمهای امدادی به منطقه رسیدند دو نفر کشته و یک نفر مصدوم شده بود.
جهان ورزش در تیتر خبری این واقعه دلخراش نوشت «مرگ بر برف سپید». رسانه های حکومتی، همانند سردمداران رژیم ملایان به جای انتقاد از کمبود امکانات پیشرفته برای نجات قربانیان که به دلیل دزدیهای نجمومی سردمداران ورزش رژیم  در تمام رشته های ورزشی موج می زند، عوامل طبیعی را باعث کشته شدن ورزشکاران قلمداد‌ می کنند.