گسترش اعتراضهای دانشجویی در آستانه فرارسیدن 13آبان

صبح روز سه شنبه دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در همبستگی با فراخوان دانشجویان دانشگاه آزاد تهران ـ واحد مرکز دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.

بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز، روز سهشنبه، 28مهر، با شعار مرگ بر دیکتاتور علیه تصمیم رژیم آخوندی برای ممنوع الورود کردن برخی دانشجویان فعال، تظاهرات کردند.
آنان همچنین شعار می دادند: «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» و «استاد استاد این هم به تو مربوطه، دانشجوی کلاست ممنوع الوروده»

این تظاهرات در حالی صورت گرفت که دانشگاه از صبح در محاصره مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و امنیتی رژیم قرار داشت.
مأموران سرکوبگر ضمن تهدید دانشجویان از آنها فیلم می گرفتند. آنان همچنین برای دستگیری احتمالی دانشجویان 10اتوبوس با خود آورده بودند.

براساس گزارشهای تکمیلی در جریان اعتراض روز یکشنبه(26مهر88) دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران علیه حضور یک هیأت از پاسداران و اعضای مجلس ارتجاع، دانشجویان شعار می دادند"‌نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"، ""نصر من الله و فتح قریب. . . "، " محمود خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی”، ”صدای و سیمای ما ننگ ما" و "‌جنتی جنتی تو دشمن ملتی"، "
این حرکت اعتراضی در شرایطی صورت گرفت که مزدوران بسیجی و حراست دانشگاه فضای امنیتی شدیدی را بر دانشگاه حاکم کرده بودند.