پیامهای تبریک دهها تن دیگر از شیوخ عشایر، شوراهای شیوخ، سازمانها و انجمنهای مختلف اجتماعی و شخصیتهای عراقی به مناسبت بازگشت سرفرازانه 36مجاهد خلق به اشرف

دهها تن دیگر از شیوخ عشایر، شوراهای شیوخ، سازمانها و انجمنهای مختلف اجتماعی و شخصیتهای عراقی طی پیامهای جداگانه یی به مناسبت بازگشت سرفرازانه 36مجاهد خلق به اشرف تأکید کردند: با این پیروزی رژیم آخوندی ضربه سنگینی دریافت کرد. آنان تأکید کردند که برای تضمین حفاظت ساکنان اشرف، باید یک تیم ناظر ملل متحد در اشرف مستقر شود.

اسامی شیوخ عشایر، شوراهای شیوخ و انجمنها و شخصیتهای عراقی عبارتند از:
 شورای رهبران و شیوخ عشایر ملی عراق
تجمع عشایر ملی عراق

شورای معتمدین و علمای نجف
شیخ جمال خلیل سعید شیخ عشیره بَرْزَنْجی
اتحادیة زنان آزاده
انجمن اصناف دموکرات و مستقل عراق
انجمن زنان آزاده دیالی
تجمع ترکمانان مستقل عراق
تجمع هیئتها و موکبهای حسینی در کربلا
شورای عشایر ملی ـ منطقه سد عظیم در استان دیالی
انجمن حقوقدانان و روشنفکران ملی عراق ـ مندلی
انجمن روشنفکران جلولاء
انجمن دوستی و همبستگی کارمندان عراقی با مردم ایران
شورای پشتیبانی بصره
جمعیت دوستی مردم ایران و مردم عراق ـ دیالی منطقه سد عظیم
انجمن روشنفکران دیالی
اتحاد جمعیتهای دوستی و صلح ـ دیالی
جنبش عراق دموکراتیک موحد ـ کربلای مقدس
انجمن دانشجویان دانشگاهها ـ کربلای مقدس
سازمان جوانان دموکراتیک مستقل
جمعیت حفاظت محیط زیست سبز
سازمان خیریه تعاون عراق
جمعیت زنان آزاده
جمعیت صلح زنان مقدادیه
جمعیت زنان دموکرات