چند خبر در رابطه تروریسم و صدور بنیادگرایی توسط رژیم آخوندی

به گزارش تلویزیون الجزیره(26مهر88): یک منبع رسمی گفت سفر متکی به صنعا، بدلیل مشکلات و کارهای رئیس جمهور یمن به بعد موکول شد. قرار بود متکی این هفته به یمن سفر کند. وی حامل پیام احمدی نژاد برای رئیس جمهور یمن بود این پیام پیرامون بحران ایجاد شده در روابط دوکشور بعد از جنگ در شمال یمن بود.
چه چیزی در پشت به تعویق افتادن سفر متکی به یمن وجود دارد؟
مدیر دفتر الجزیره در یمن در پاسخ به این سؤال گفت: برخی رسانه های یمن که تعدادی از آنها رسمی هم هستند گفتند این موضوع در ارتباط با اخباری بوده مبنی بر اینکه متکی حامل طرحهایی جهت میانجیگری بین دولت و گروه حوثی است.

دو روز پیش نیز وزیر خارجه رژیم ایران خود اعلام کرده بود که در سفر به یمن حامل پیامی از جانب رئیس جمهور رژیم ایران برای رئیس جمهور یمن است تا در موضوع مربوط به حوثیها واسطه گری کند. این درحالی است که رئیس جمهور یمن در مصاحبه با الجزیره گفته بود هرگونه واسطه شدن رژیم ایران در رابطه با حوثی ها را رد میکند به گفته رئیس جمهور یمن این اقدام رژیم ایران به این معناست که این رژیم در حمایت از حوثی ها نقش دارد.
میانجی گری رژیم ایران همچنین این پیام را می دهد که رژیم ایران به حوثی‌‌ها اطمینان دارد. در حالی که یمن این گروه را دشمن خود می داند.

روزنامه کویتی القبس(25مهر88) با عنوان خطر رژیم ایران توهم نیست، نوشت: رژیم ایران، مسبب تمامی درگیریها در لبنان و عراق و یمن می باشد. خطر رژیم ایران واقعی و ملموس است و تمامی خصومت فرقه گرایانه و دعوت به تجزیه طلبی برای تجزیة کشورها به تحریک رژیم ایران انجام میشود.
طلال عبدالکریم العرب، نویسندة مقاله مندرج در القبس نوشت: دخالت رژیم ایران در منطقه، یک حقیقت آشکار است، بطوریکه دخالتش در لبنان و عراق بطور علنی زبانزد خود ایرانیها شده است القبس نوشت: میلیونها ایرانی در اعتراض به نتایج انتخابات که حامی اصلیش ولی فقیه بود به خیابانها ریختند و آنرا تقلبی خواندند، میلیونها نفر بعد از شکست سیاسی و اقتصادی رژیم، مخالفت خود را با اصل ولایت فقیه ابراز می کنند میلیونها نفر بر باد دادن اموال کشورشان در حمایت مالی از سازمانهای تروریستی وابسته به رژیم را رد می کنند.