وزیر خارجه کانادا: ما باید به طور یکپارچه رفتار رژیم ایران را به ویژه در زمینه نقض حقوق بشر محکوم کنیم

وزیر خارجه کانادا در گفتگویی با تلویزیون فاکس نیوز(2مهر88) ضمن اعتراض به اظهارات پاسدار احمدی نژاد تأکید کرد ما باید به طور یکپارچه رفتار رژیم ایران را به ویژه در زمینه نقض حقوق بشر محکوم کنیم.
تلویزیون فاکس نیوز گفت: احمدی نژاد در سازمان ملل سخنرانی کرد اما همه برای شنیدن آن درنگ نکردند. برخی از اظهارات وی به فغان آمده اند. وزیر خارجه کانادا لورنس کانون که در اعتراض به سخنان رییس جمهور رژیم ایران جلسه را ترک کرد، هم اکنون به طور زنده به ما می پیوندد. شما حتی قبل از این که سخنرانی (او) شروع شود، جلسه را ترک کردید. چرا شما بیرون رفتید؟

وزیرخارجه کانادا گفت: ما علائم این اقدام را داده بودیم. استفن هارپر نخست وزیر کانادا پیشتر روشن ساخته بود که اظهارات خشم آور رییس جمهور رژیم ایران که هولوکاست را نفی می کند، عبارات وحشتناکی را در مورد اسراییل بیان می کند، همچنین نقض کامل حقوق بشر توسط رژیم ایران و نادیده گرفتن کامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ما را بر آن داشت که هنگام سخنرانی احمدی نژاد حضور نداشته باشیم. علت این که ما در زمان سخنرانی وی، مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردیم، این بود.
وزیرخارجه کانادا افزود: ما باید رژیم ایران را به خاطر آنچه انجام می دهد محکوم کنیم. نه تنها در زمینه حقوق بشر بلکه آنطور که پیشتر گفتم، در مورد رفتار ضدیهودی آن

از سوی دیگر تلویزیون سی. ان. ان.(2مهر88) گفت هیأت کانادا هنگام سخنرانی احمدی نژاد اجلاس مجمع عمومی ملل متحد را ترک کردند.
هیأت کانادا پس از خروج از اجلاس به سی. ان. ان گفت: ما در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و بی احترامی رژیم ایران به قطعنامه های شورای امنیت و تکذیب هولوکاست توسط این رژیم، محل اجلاس مجمع عمومی را ترک کردیم. کانادا موضع قاطعی در این زمینه دارد و به همین خاطر به حرفهای احمدی نژاد اعتراض داریم.
سی. ان. ان گفت: احمدی نژاد در برابر یک سالن نیمه خالی سخنرانی میکرد. بسیاری از میزهای مربوط به کشورهای مختلف خالی بودند، و کسانی که در اجلاس حضور داشتند، کاتبان دون پایه بودند. احمدی نژاد به اختلافات ادامه دار هستهیی رژیم ایران با غرب اشارهیی نکرد، و در عوض خواستار خلع سلاح جهانی شد.
همزمان با سخنرانی احمدی نژاد، یک جلسه دیگر در قسمت دیگری از ساختمان ملل متحد با حضور کشورهای 5+1 کار خود را درمورد گفتگو با رژیم ایران بر سر جاه طلبی هستهیی اش به پایان میرساندند. دیوید میلیبند در پایان این جلسه گفت از ایران می خواهد که در اجلاس اول اکتبر در ژنو حرف بیشتری در مورد برنامه هستهیی خود داشته باشد.
میلیبندگفت: ما انتظار یک واکنش جدی از سوی رژیم ایران داریم و آنگاه نسبت به نتیجه آن بر اساس گزینه دو وجهی خود تصمیم خواهیم گرفت.