کنفرانس مطبوعاتی 7 تن از کشیشهای لندن درحمایت از مجاهدان اشرف

به دنبال پیام اسقف اعظم کانتربری درحمایت از مجاهدان اشرف 7 تن از کشیشهای لندن دریک کنفرانس مطبوعاتی که روز دوم مهمرماه در محل تحصن خانوادههای اشرفیان درمقابل سفارت آمریکا در لندن برگزارشد، خواهان اقدام فوری برای آزادی 36 گروگان اشرفی وحفاظت از اشرف شدند.
در این کنفرانس مطبوعاتی، 7 تن از کشیشهای لندن به دنبال فراخوان روان ویلیامز، اسقف اعظم کانتربری، از دولت آمریکا و جوامع بین المللی خواهان حفاظت از 3500 تن ساکنان کمپ اشرف و بخصوص 36 گروگانی شدند که دراعتصاب غذا و در بازداشت بسر می برند.

به دنبال اطلاعیه اسقف اعظم کانتربری، دکتر روان ویلیامز، بسیاری از رهبران کلیساها از جمله استقف اعظم لندن، دکتر ریچارد جان کارو چارترز، نیز به اسقف اعظم کانتربری در حمایت از ساکنان کمپ اشرف پیوست.
در این کنفرانس، ابتدا مارتین کانر، یکی از مقامات کلیسا، اطلاعیه اسقف اعظم کانتربری را قرائت نمود.
پدر فرانک نالی  از انجمن سنتکلومبیان گفت در ارتباطی که با اسقف وست مینستر داشته، وی اعلام کرده است که ملاقاتی میان نمایندگان خود و خانوادههای ساکنان اشرف و پدران روحانی که روی این موضوع فعال هستند، برگزار خواهد کرد. وی هم چنین یک نفر از معاونین خود را برای رسیدگی به موضوع اشرف از طریق مقامات سازمان ملل اختصاص داده است.
خانم کشیش لیندسی میدر، از کلیسای سنتجیمز در منقطه پیکادلی لندن، اعلام کرد: «برای رسیدن به خواستهای درج شده در اطلاعیه اسقف اعظم کانتربری، ما با دکتر هلن ونگوسا و با دبیرکل انگلیکنکننکیارون در سازمانملل که در ارتباط مستقیم با دبیرکل میباشد، موضوع ساکنان کمپ اشرف را دنبال خواهیم کرد و خواهان مداخله دبیرکل ملل متحد، آقای بان کی مون خواهیم شد تا تیم ناظر سازمانملل به کمپ اشرف برای اطمینان دادن از حفاظت آنها اعزام شود و هم چنین برای نجات جان 36 گروگان هر اقدامی را خواهیم کرد. »
پدر هالپین از مرکز مسیحی سنت کلومبیان در لندن اظهار داشت ما برای قانون و برای صلح، برای این گروه متحصنان و اعتصابیون در لندن و برای یاران آنها در سراسر جهان و از جمله در اشرف دعا میکنیم.
پدر جو هاوز از کلیسای اولسنت از منطقه فولهام، اظهار داشت که با توجه به خواستهای متحصنان و اعتصابیون، مقامات مسئول باید اقدامی عاجل برای وضعیت کمپ اشرف بکنند.
پدر پل والش از کلیسای نتردام در لندن، نیز در سخنان خود، خواستار آزادی 36 گروگان اشرفی شد.
پدر رابرت همپسون از کلیسای هولیترینیتی از منقطه ساوتوودفورد اظهار داشت که: «36 نفر دستگیر شده برخلاف قانون و بعد از دستور دو دادگاه، هنوز آزاد نشدهاند، وی گفت: ما از مجامع بینالمللی و مشخصا سازمانملل خواهان اقدام فوری و عملی هستیم. ما از سازمانملل میخواهیم که یک گروه نظارت در اشرف مستقر کند و از دولت آمریکا نیز میخواهیم که مسئولیتهایش را در رابطه با افراد کمپ اشرف جدی بگیرد. امروز پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذا میباشد که بسیار حساس و ضروری است که ارگانهای بین المللی هر چه سریعتر این تضمین را به افراد کمپ اشرف بدهند.
در این کنفرانس خانم مارگارت اوئن وکیل و فعال برجسته حقوق زنان و رئیس انجمن صلح و دموکراسی اعلام کرد که برای همبستگی با اعتصابیون اشرف و اعتصابیونی که در سراسر جهان برای خواستهای برحق اشرفیها، در نقطه ای که هیچ امکان دیگری را برای ارائه خواستهای خود نداشتند، اعلام پیوستگی کرده و اعتصاب غذا می کند و به جمع اعتصابیون می پیوندد.
کلیسا از اعتصاب غذا کنندگان حمایت می کند بی. بی. سی با اعلام این خبر می‌نویسد:
روحانیون کلیسای انگلستان از ملل متحد درخواست کمک برای تضمین امنیت مخالفان ایرانی دارند که در کمپی در عراق زندگی می کنند. در واکنش نسبت به تهاجم نیروهای عراقی به این کمپ که چندین کشته برجای گذاشت تظاهرکنندگان چند هفته است که دست به اعتصاب غذا زده اند. چندین کشیش کلیسای انگلستان به تظاهرکنندگان پیوستند تا با آنها ابراز حمایت کنند.