اعتصاب غذای خانواده ها و حامیان مجاهدان اشرف، در شهرهای مختلف جهان پنجاه و نهمین روز خود را پشت سر گذاشت

اعتصاب غذای خانواده ها و حامیان مجاهدان اشرف، در واشینگتن، برلین، لندن، استکهلم، اتاوا و لاهه پنجاه و نهمین روز خود را پشت سر گذاشت.

آمریکا ـ واشینگتن
پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذای خانواده های ساکنان اشرف و حامیان مقاومت در مقابل کاخ سفید در واشینگتن برگزار شد.
فریدون ژورک، کارگردان و فیلمساز طی سخنان کوتاهی گفت:
” بقول رهبر عزیزمان آقای مسعود رجوی، هرشب ستاره ای را به زمین میکشند و باز
این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

اگر به پروسه مبارزه 44 ساله مجاهدین نگاهی بیندازیم و از روزیکه به همت خلق قهرمان ایران از زندانهای ستم شاهی آزاد شدند، تا روز 30 خرداد سال 60 که نسل مسعود، در مقابل شقاوتهای خمینی قد علم کرد و تا روزیکه همین نسل در کسوت ارتش آزادیبخش ملی ایران، زهر آتش بس را به حلقوم خمینی ریخت و تا مقاومتهای حماسی زنان و مردان مجاهد بهنگام قتل عام سال 67، بذری را در گلستان ایران افشاند که امروز در خیابانهای تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و خراسان، و همچنین در نیویورک، و اقصی نقاط جهان خروش مرگ بر دیکتاتور سر میدهند و آزادی فردای ایران را نوید میدهند.”
خانم مرجان، هنرمند آزاده میهنمان، با هدیه سکه یی که بر آن پرچم شهر اشرف نقش بسته، از تمامی اعتصابیون و حامیان مجاهدان اشرف که در این کارزار 2 ماهه حضور یافته اند، تجلیل کرد و به آنها درود فرستاد.
سپس یکی از جوانان پیامی به مجاهدان اشرف، از جمله پدر مجاهدش داد و تاکید کرد که به وجود او افتخار میکند.

فرانسه ـ پاریس
در پنجاه و نهمین روز اعتصاب غذای ایرانیان در برلین، کشیش پدر هانری ازمبارزان مقاومت ضد فاشسیستی فرانسه وهمرزم آبه پیر که برای دیدار از اعتصابیون به برلین آمده بود در جمع آنان حضور یافت و از پایداری جسورانه آنان در حمایت از اشرف و اسیران مجاهد تقدیر کرد.
گزارش:
پدر هانری خطاب به اعتصاب کنندگان گفت: من در لبخندهای شما خدا را دیدم. او با اشاره به دیداری که پیش از این از اشرف داشته گفت: بدانید که من هر کاری خواهم کرد تا این دیوار سکوت را بشکنم. و از این که در برابر شما انسانهای والا هستم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم چون شما را درک میکنم. من میخواهم به 36 برادر گروگانم بگویم که تا لحظه آزادی در کنار شما هستم.
من هم در زندگی ام ریسک های زیادی کردم و این خیلی زیبا و والا است که انسانهایی زندگی خودشان را برای انسانیت به خطر می اندازند. همان کاری که شما ها 60 روز است که دارید می کنید.
من می خواهم از شما تشکر کنم چون شما با لبخند هایتان به من امید پیروزی عدالت را دادید و این توشه راه من است تا به آخر.
 آنگاه پدر هانری شعری به نام امید برای متحصنین خواند.
در ادامه این برنامه، آقای ویلکنس، کشیش و حامی مقاومت ایران سخنرانی کرد و از پدر هانری بخاطر حضورش تشکر کرد و خطاب به متحصنین گفت، من تا به اخر در این راه با شما هستم و پیروزی از ان عدالت جویان است.
در پایان برنامه اعتصابیون به همراه پدر هانری و بقیه شرکت کنندگان در این برنامه برای دعا و نیایش به کلیسای پروتستانهای منطقه پانکو رفتند. در این کلیسا پس از مراسم دعا و نیایش توسط پدر هانری، دکتر ویلکنس و خانم کشیش، حضار با برافروختن شمع و نهادن شاخه گل در مقابل کتاب مقدس و عکسهای گروگان های اشرفی برای آزادی فوری 36 گروگان اشرفی دعا نمودند.

در پاریس در هفته همبستگی با اشرف و جوانان به پا خاسته در میهن اسیر تظاهراتی در میدان شاتله برگزار شد.
در تحصن خانواده ها و حامیان مجاهدان اشرف در میدان شاتلة پاریس آرماندو ادریبه اچواریا، رئیس حزب سوسیالیست شیلی در فرانسه، حمایت خود از اشرفیان را اعلام کرد و گفت: ما نسبت به مبارزه شما بسیار حساس هستیم و معتقدیم که دموکراتهایی مثل شما مستحق یک کشور دموکراتیک هستند. ما تاکنون چند بار از اشرف حمایت کردهایم،. میخواهیم اعتصاب غذاکنندگان اشرف بدانند که مورد حمایت هستند.
عبدالعلی معصومی، تاریخدان و عضو شورای ملی مقاومت ایران، سخنران بعدی این برنامه بود. وی گفت :
درود براشرفیان، این مشعلهای فروزان که 58 روز در زیر سنگین ترین فشارها مقاومت کردند، ازجانشان برای آزادی میهنشان گذشتند وتسلیم ناپذیر در راهی که چشم انداز آن آزادی ایران است، ادامه دادند.
در این اعتصاب غذا که نزدیک به 2 ماه از آغاز آن گذشته است، ذره ای درعزم آنها خلل ندیدیم وتا رسیدن به خواستهایشان پایداری می کنند.
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
درهیچ کجای تاریخ ایران سراغ نداریم که مجموعه ای به این بزرگی، زیر تیر وتبر و شکنجه وسرکوب وحمله های وحشیانه بایستند و عقب نشینی را به دشمن تحمیل کنند.
می خواهم داستان این مقاومت را به رستم دستان ایران تشبیه کنم
امروز آن تن واحدی که بی شکست است، مانند رستم ، همان رزمندکان قهرمان شهراشرف، همان اعتصاب غذا کنندگان در اشرف و یارانشان در سراسر جهان هستندکه بی شکست هستند.
هزاران درود بر اشرف قهرمان.

در پنجمین روز از هفته همبستگی با اشرف و جوانان بپا خاسته در میهن اسیر، جوانان هوادار مقاومت در تحصنها و تظاهرات هموطنانمان فعالیتهای گسترده یی برای رساندن صدای جوانان ایران به گوش جهانیان انجام دادند. از جمله در شهرهای استکهلم، ژنو، یوتوبوری برگزار شد.