وزارت خارجه انگلستان گفت : سفیر انگلستان در بغداد از دولت عراق خواستار تحقیق در مورد یورش به اشرف و وقایع 28 ژوئیه شده است


وزارت خارجه انگلستان گفت : سفیر انگلستان در بغداد از دولت عراق خواستار تحقیق در مورد یورش به اشرف و وقایع 28 ژوئیه شده است.
بی.بی.سی نیوز (4مهر88)با اعلام این خبر در مطلبی با عنوان ”میلیبند به خاطر تبعیدیان ایران مورد اتهام قرار گرفت» نوشت: یک عضو مجلس اعیان انگلستان دیوید میلیبند، وزیر خارجه، را متهم به ادامه ”سکوت شرم آور” در مورد حمله به مخالفین ایرانی در یک کمپ در عراق نمود.
ساکنان کمپ که قبلا تحت کنترل آمریکا قرار داشتند، اعضای گروه اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق ایران هستند. خانواده ها و دوستانشان 60 روز است در مقابل سفارت آمریکا در لندن تظاهرات دارند و تعدادی از آنها در اعتصاب غذا هستند
موضوع آنها حمایت روحانیون ارشد کلیسای انگلیس را به خود جلب کرده است که در رأس آنها اسقف اعظم کانتربری، دکتر روان ویلیامز قرار دارد.
ب

ی.بی.سی نیوز نوشت: لرد کوربت، رئیس کمیته ایران آزاد در پارلمان انگلستان، در نامه سرگشاده یی دست یک حمله شدید زد. لرد کوربت در این نامه خطاب به وزیر خارجه انگلستان نوشت: ”در کنفرانس حزب کارگر شما بدرستی به یک کر همگون در محکوم کردن تهدید فریبکاری هسته ای ایران پیوستید. پس چرا حالا سر حمله وحشیانه یی که رژیم ایران دو ماه پیش علیه 3،500 مخالف ایرانی در کمپ اشرف در عراق سازماندهی کرد بطور شرم آوری ساکت هستید؟”
او این حمله را ”یک تجاوز وحشیانه به پناهندگانی که چیزی بیش از دفاع در برابر نیروهای امنیتی مسلح به زنجیر، تبر، میله آهنی و چماقهای چوبی با میخ و مهمات جنگی از خود نشان ندادند” توصیف کرد.
لرد کوربت گفت که حمله 28 ژوئیه منجر به 11 کشته و بیش از 500 مجروح شد. و تعداد 36 نفر دستگیر شدند که به رغم احکام دادگاه مبنی بر آزادی آنها همچنان در بازداشت بسر میبرند. آیا این همان دمکراسی است که دولت ما بخاطرش سربازان را فرستاد تا کشته و زخمی شوند؟
لرد کوربت خاطر نشان ساخت: انگلستان مسئول است که به تضمین ایمنی و امنیت این پناهندگان کمک کند و از آقای میلیبند خواست برای رفتن یک نیروی ناظر ملل متحد به کمپ تلاش کند. لرد کوربت گفت قول وزارت خارجه برای اعزام دیپلماتها از سفارت انگلیس به اشرف ماده نشده است
وزارتخارجه انگلستان گفت مقامات انگلیسی در ماههای آوریل و ژوئن از کمپ دیدار کرده اند و بزودی بازهم دیدار خواهند داشت. سفیر انگلیس در بغداد از دولت عراق همچنین خواستار تحقیق در مورد وقایع 28 ژوئیه شده است.
یک سخنگو گفت مقامات سفارت با همتاهای آمریکایی، ملل متحد و عراقی برای گفتگو در مورد این وضعیت ملاقات کرده اند و با کمیسیون حقوق بشر ملل متحد نیز در تماس هستند.