موافقت خامنه ای با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع رسماً با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کرد. ، پاسدار جعفری سرکردة سپاه پاسداران روز 26مهر از موافقت خامنه ای با تشکیل یک سازمان موازی با وزارت اطلاعات خبر داد.
وی گفت تشکیل سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اطلاعات و 31سپاه استانی، جدیدترین تغییرات در ساختار سپاه پاسداران است که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است.
به گزارش سایت جرس(27مهر88) پاسدار جعفری افزود: «بر اساس آخرین تغییرات در ساختار سپاه پاسداران؛ سپاههای استانی، مأموریت بخش نظامی بسیج را برعهده می گیرند و سازمان بسیج مستضعفین بخش فرهنگی و مقابله با جنگ نرم را عهده دار می شود.