فراخوان به آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط سی و شش بازداشتی ایرانی در عراق

بیانیه عفو بین الملل 29 سپتامبر2009
فراخوان به آزادی بلادرنگ و بی قید و شرط سی و شش بازداشتی ایرانی در عراق

یک گروه 36 نفره از ساکنان کمپ اشرف همچنان در یک ایستگاه پلیس در شهر خالص در استان دیالی در شمال بغداد از زمان بازداشت شان توسط نیروهای امنیتی عراق در 28 و 29 ژوئیه 2009 همچنان در بازداشت به سر می برند.
بر اساس آخرین اطلاعات و بعد از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی در استان دیالی شمال بغداد در 16 سپتامبر قاضی تحقیق در شهر خالص رأی قبلی خود در تاریخ 24 اوت 2009 که فرمان به آزادی این 36 نفر براساس اینکه هیچگونه اتهامی برای پاسخ دادن ندارند صادر کرده بود. یک اتهام دوم مبنی بر سکونت غیر قانونی در عراق گفته می شود که توسط قاضی تحقیق رد شده است. دادستان که از رای اولیه قاضی تحقیق تقاضای استیناف کرده بود گفته می شود که هیچگونه مخالفتی با آزادی آنها بدون اینکه اتهامی متوجه آنها باشد نداشته است.

با این حال با وجود رای قاضی و درخواست های وکلای این افراد پلیس خالص از آزادی این دستگیر شدگان خودداری می کند و هیچگونه دلیل و یا توجیه قانونی برای ادامه بازداشت آنها ارائه نداده است.
عفو بین الملل اکنون از مقامات عراقی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط 36 ساکن شهر اشرف می باشد. این سازمان (عفو بین الملل) از نخست وزیر عراق نوری المالکی خواهان دخالت شخصی و صدور یک فرمان تحقیق در رابطه با پلیس خالص به خاطر عدم آزادی این 36 تن می باشد. عفو بین الملل بر موضع خود مبنی بر مخالفت با هر گونه بازگرداندن اجباری ایرانیان منجمله این 36 نفر و یا سایر ساکنان کمپ اشرف به ایران تحت شرایطی که آنها با خطر نقض حقوق بشرشان منجمله شکنجه و اعدام مواجه خواهند شد تاکید می کند.
در پی خود داری دولت عراق از اجرای سومین حکم دادگاه درمورد آزادی 36گروگان مجاهد، کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف، کمیته بین المللی درجستجوی عدالت، کمیته عربی اسلامی دفاع ازاشرف ، شخصیتها وسازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر وکمیته های پارلمانی درکشورهای مختلف جهان، باارسال نامه های فوری به مقامهای آمریکایی و نخست وزیر و رئیس جمهور و وزیرخارجه عراق، خواستارآزادی بلادرنگ 36گروگان اشرفی شدند.
کمیته بین بین المللی حقوقدانان دراشرف متشکل از 8500حقوقدان ووکیل با اعترض شدید به عدم اجرای احکام دادگاه مبنی برازادی 36گروگان اشرفی نوشت: برای سومین بار قاضی حکم آزادی 36مجاهد بازداشت شده را داده است ولی زیر فشار سیاسی آنها آزاد نشده اند. یک چنین سرپیچی آشکاری از حکم دادگاه صدمه بیشتری به حیثیت عراق بعنوان کشوری که به حکومت قانون احترام نمی گذارد می زند.
کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف این پرونده را طی چند ماه گذشته دنبال کرده است. ساکنان اشرف بطور غیرقانونی دستگیر شدند و با نقض حقوق بنیادینشان و قوانین بین المللی در بازداشت نگهداشته شده اند.
تحت شرایط کنونی، ما هیچ راهی نداریم جز آنکه این پرونده را به ارگانهای ذیربط سازمان ملل متحد و دادگاه های مناسب بین المللی برای برخورد با چنین نقض فاحش پایه ای و بنیادی ترین حقوق بازداشت شدگان، ارجاع دهیم.
حکومت قانون باید مورد احترام قرار گیرد و آنها سریعا باید آزاد شوند.