کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف: این کمیته بطور دائمی رفتارهای غیر قانونی و سرکوبگرانه دولت عراق را علیه اشرف، زیرنظردارد

کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف روز بیست وسوم آذر، 14دسامبر، طی نامه یی به ساکنان اشرف اعلام کرد: این کمیته در مشورت مستمر با 8500 تن وکلا و حقوقدانان در کشورهای مختلف به شما اطمینان میدهد که بطور دائمی رفتارهای غیر قانونی و سرکوبگرانه دولت عراق را علیه اشرف، زیرنظردارد. ما بخصوص در هماهنگی با کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که 2000 پارلمانتر را در آمریکا و اروپا در برمیگیرد و همچنین در هماهنگی با کمیته عربی-اسلامی دفاع از اشرف تمام تلاشهای لازم و مقتضی را برای اجرای قطعنامه 24 آوریل پارلمان اروپا در مورد اشرف بعمل می آوریم وهمه موارد نقض این قطعنامه توسط کمیته بستن اشرف در نخست وزیری عراق را ثبت ،پیگیری و آماده طرح در مراجع و محاکم ذیصلاح بین المللی میکنیم.

 کمیته بین المللی حقوقدانان دراین نامه تاکید کرد:
 اظهارات غیر قانونی اخیر مقامات عراقی درباره” انتقال ساکنان اشرف به نقره سلمان به عنوان اقدامی در راستای اخراج آنان” ، انتقال ساکنان اشرف در روز 15 دسامبر به بغداد و از آنجا به مناطق دیگر و ادعای مطلقا دروغ در مورد رابطه ساکنان اشرف با ”بقایای رژیم سابق و القاعده”، همچنین تشدید محاصره ظالمانه اشرف و ادامه ممانعت از ورود دارو و پزشک و سوخت و ایجاد مانع در برابر ورود مواد غذایی، نگرانی عمیق همه حقوقدانان بین المللی و دوستداران دمکراسی و حقوق بشر را در سراسر جهان بر انگیخته و هیچ توجیهی ندارد جز این که دولت عراق درآستانه انتخابات این کشور با سرکوب ساکنان اشرف، درصدد جلب حمایت دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران است.
کمیته بین المللی حقوقدانان بایاد آوری درخواستهای صریح خامنه ای واحمدی نژاد ازدولت عراق برای اجرای ”توافق دوجانبه“ برای اخراج مجاهدین ازعراق و اظهارات رئیس مجلس رژیم در بغداد مبنی بر اینکه اکثر ساکنان اشرف « مجرم هستند و باید به ایران مسترد شوند»، اظهارنگرانی دستیار وزیر خارجه آمریکا سفیر فلتمن از این که جابجایی اجباری ساکنان اشرف به خونریزی منجر میشود، بیانیه 11دسامبر2009 عفو بین الملل مبنی برممنوعیت جا به جایی ساکنان اشرف و هم چنین حکم دادگاه ملی اسپانیا مبنی بر رسیدگی به جنایت علیه بشریت در اشرف و شناسایی استاتوی ساکنان اشرف افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو ، خاطرنشان کرد قطعنامه 24 اوریل پارلمان اروپا نیز با تاکید استاتوی ساکنان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو از دولت عراق خواسته است محاصره اشرف را لغو و از جابجایی اجباری آنان خوداری کند.
کمیته بین المللی حقوقدانان براساس اسناد یاد شده و با توجه به اینکه گفتگو با مقامات حکومت عراق، هیچ فایده یی نداشته و تنها باعث سوء استفاده این دولت علیه ساکنان اشرف شده است، به ساکنان اشرف توصیه می کند:
1- به منظور جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، تا قبل از لغو محاصره اشرف و قبل از اینکه دولت عراق رسما اعلام کند با التزام به قطعنامه 24 آوریل 2009 پارلمان اروپا استاتوی ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو برسمیت میشناسد و آنها را بزور جابجا نخواهد کرد، هیچ مذاکره و گفتگویی با دولت عراق انجام ندهید.
2-تمامی مراجعات و درخواستهای دولت عراق از ساکنان اشرف را طبق حقوق قانونی خود به وکلایتان در کمیته بین المللی حقوقدانان ارجاع بدهید
3-حضور کمیته بین المللی حقوقدانان وکمیته بین المللی درجستجوی عدالت در هرگونه گفتگوی مقامات عراقی با ساکنان اشرف الزامی است.
کمیته بین المللی حقوقدانان درخاتمه این نامه باردیگر بر مسئولیت خطیر نیروهای آمریکایی و ملل متحد برای جلوگیری از جابجایی اجباری و ممانعت از هر گونه خشونت علیه ساکنان اشرف تأکید می کند.