گزارش نوبه ای هیأت ملل متحد در عراق: نظارت بر حقوق انسانی و وضعیت انسانی حدود 3500 تن از ساکنان کمپ اشرف تحت رهبری مجاهدین خلق ایران از نزدیک توسط یونامی و سایر آژانس های ملل متحد ادامه خواهد یافت

 نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق، با توجه به مواضع دولت عراق در باره جابجایی ساکنان اشرف در روز 15 دسامبر ، با تأکید بر نگرانی های سازمان ملل اعلام کرد : هر اقدامی در مورد ساکنان اشرف باید بر پایه این اصل باشد که آنها از دیپورت، اخراج و یا بازگردانده شدن اجباری که مغایر با اصل نان-رفولمان است، حفاظت شوند
هیئت ملل متحد در عراق در همین رابطه خاطرنشان کرد:در ادامه نظارت معمول از سوی هیئت همیاری ملل متحد در عراق و کمیسر عالی حقوق بشر، در هفتههای آینده همچنان بطور روزانه به مانیتور وضعیت کمپ اشرف متعهد باقی میماند.

 از سوی دیگر گزارش نوبه ای هیأت ملل متحد در عراق که یک گزارش مشروح راجع به تمامی اوضاع عراق است و هر 6ماه یکبار منتشر میشود روز گذشته منتشر شد. این گزارش مربوط به 6ماهه دوم سال 2009 میلادی است.
دربند 50 گزارش آمده است که نظارت بر حقوق انسانی و وضعیت انسانی حدود 3500 تن از ساکنان کمپ اشرف تحت رهبری مجاهدین خلق ایران از نزدیک توسط یونامی و سایر آژانس های ملل متحد ادامه خواهد یافت. دولت عراق گفته است که میخواهد این کمپ را ببندد اما نیروهای آمریکایی یک واحد پلیس نظامی را در داخل اشرف را برای نظارت بر وضعیت نگه داشته اند و دولت امریکا به ساکنان کمپ تاکید کرده است که تضمین هایی از دولت عراق گرفته است که با ساکنان به طور انسانی و مطابق قانون اساسی و التزامات عراق به حقوق بشر بین المللی، رفتارخواهد کرد.

-همچنین دربند53 تصریح شده است که : یونامی یادآوری میکند که به طور ثابت ازحفاظت ساکنین کمپ اشرف در( برابر) دیپورت اجباری ،اخراج یا بازگردانده شدن در نقض اصل نان-رفولمان طرفداری کرده است. در ضمن در عراق آنها باید قادر باشند از حقوق انسانی تمام عیار برخوردار باشند ، در عین حالی که به قوانین و اتوریته کشور میزبان احترام گذاشته می شود
-نکته قابل توجه دیگر در بند 52 این گزارش حاکی از صحنه سازیهای رژیم با بریده مزدوران است. مزدوران اطلاعات آخوندها در مصاحبه ای که در فروردین گذشته برای آنها ترتیب داده شده است، ادعا کرده اند که آنها قصد داشته اند به آمریکا و اروپای غربی بروند اما مجاهدین آنها را با وعده اعزام به آمریکا و اروپای غربی در داخل ایران گول زده و به اشرف برده و در آنجا مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار داده اند!!
مقر ملل متحد در ژنو در باره گزارش 6ماهه هیأت همیاری ملل متحد در عراق در یک اطلاعیه مطبوعاتی خاطرنشان کرد : هیات ملل متحد همچنان نگران وضعیت اشرف است و به همه طرفها تعهدات آنها را نسبت به ساکنان آن یادآوری میکند و اینکه از اخراج یا بازگرداندن اجباری این ساکنان خودداری کنند.

در پی انتشار بیانیه نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق پیرامون وضعیت اشرف و ضرورت التزام دولت عراق به اصل نان رفولمان و تعهدات بین المللی اش ، علی دباغ سخنگوی دولت عراق در تلویزیون الحره در پاسخ به سوالی در مورد بیانیه یونامی و نماینده ویژه دبیرکل صراحتا در مورد ساکنان اشرف اعلام کرد:ما آزار و آسیبی به آنها نخواهیم رساند و آنها را به زور به محلی بر خلاف خواست خودشان جابجا نخواهیم کرد.

قرارگاه اشرف یک جزیرهٴ مستقل در عراق نیست. جزیره‌ای نیست که ساکنان قرارگاه اشرف به آن حاکم باشند. شما الآن فیلمش را ببینید که نوشته‌اند ”به شهر اشرف خوش آمدید” حتی اینها نمی نویسند قرارگاه اشرف این یعنی آنها قرارگاه اشرف را یک قطعه زمین مستقل از عراق می‌شمارند و در نتیجه قوانین خودشان را اجرا می‌کنند.
 چنین چیزی در هیچ کشوری در جهان وجود ندارد. اکنون ما می‌خواهیم حاکمیت خودمان را اعمال کنیم. ما آزار و آسیبی به آنها نخواهیم رساند و آنها را به ایران اخراج نخواهیم کرد و آنها را به مرز نخواهیم برد و آنها را به زور به محلی بر خلاف خواست خودشان جابجا نخواهیم کرد ولی حاکمیت دولت باید با همهٴ معیارهای انسانی اعمال شود.
آنها موقعیت سیاسی یاموقعیت انسانی مشخصی ندارند آنان هیچ استاتویی ندارند، یعنی بدون هیچ موقعیتی هستند، نه سازمان ملل و نه صلیب سرخ و نه کمیساریای عالی پناهندگان حقی برای آنها قائل نیستند. آنها فقط با میزبانی (عراق) اینجا هستند زیرا صدام آنها را اینجا آورده و وضعیت دوفاکتو به وجود آورده و این امر واقع شده است و اکنون ما با این برخورد انسانی، با مهربانی، با مراعات همهٴ معیارهای اخلاق عربی و اخلاق اسلامی برخورد می‌کنیم ،و نیز اگر قوانین انسان دوستانه و بین المللی در این مورد باشد، مسلماً عراق آن را مراعات خواهد کرد. ما هیچ حقی از حقوق بشر را نقض نکرده‌ایم...