نماینده مجلس سنای استرالیا: مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف بر دوش دولت آمریکا و استرالیا به عنوان نیروی چند ملیتی است

در یک سخنرانی در مجلس سنای استرالیا که به طور زنده از رادیو سراسری این کشور پخش شد، سناتور فینی با اشاره به وضعیت در اشرف گفت: مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو بر دوش دولت آمریکا و استرالیا به عنوان نیروی چند ملیتی است که به عراق حمله بردند. وظیفه دولت آمریکا و استرالیا است که به دولت عراق فشار بیاورند تا این دولت خشونت علیه ایرانیان پناهنده در قرارگاه اشرف را متوقف کند و مقامات عراقی را که مسئول کشته و مجروح شدن ساکنان اشرف در 28ژوییه هستند، مورد مواخذه قرار دهد.

سناتور فینی در سخنان خود در مجلس سنای استرالیا یکی از نتایج حاصل از حمله نیروهای ائتلاف به عراق را تبدیل این کشور به یک کشور متحد با رژیم ایران توصیف کرد. آن هم در شرایطی که این رژیم در حال توسعه سلاح اتمی است و بسیاری از اعضای دولت عراق و نخست وزیر این کشور که سالهای زیادی را در ایران سپری کرده اند، به ایران نزدیک شده و تحت نفوذ آن قرار دارند. سناتور فینی گفت: همه اینها تاثیرات مرگباری بر جامعه ایرانیان در عراق گذاشته است. عراق به درخواست رژیم تهران، دست به سرکوب ساکنان اشرف که فعالیتهای سیاسی و بدون خشونت می کنند، زد.
سناتور فینی در مورد انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی و سپردن آن به نیروهای عراقی گفت: این بدان معناست که این قرارگاه که در نزدیکی مرز ایران قرار دارد حفاظت خود را از دست خواهد داد. 3500تن از ساکنان اشرف توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون ژنو شناخته شده اند.