رفسنجانی، از جعل اظهاراتش درحمایت از خامنه ای، توسط رسانه های وابسته به باند ولی فقیه پرده برداشت و آن را فاقد اعتبار اعلام کرد

2009-10-15 12:36:24

اقدامات سرکوبگرانه رژیم برای کنترل اعتراضات دانشجویی و سایر اقشار

2009-10-15 09:30:08

هموطنان آزاده در تهران به مناسبت آزادی 36گروگان اشرفی و بازگشت سرفرازانه آنان به اشرف به جشن و شادی می پردازند.

2009-10-15 08:00:10

خبرهایی از اعتراضهای دانشجویی و کارگری

2009-10-15 07:40:02

ادامه اعدامها و گسترش محکومیتهای رژیم آخوندی توسط مجامع حقوق بشری بین المللی

2009-10-15 07:23:40

جناح مغلوب، شمه یی از عملکرد قاضی جنایتکار سعید مرتضوی دادستان سابق رژیم را برملاکرد

2009-10-14 10:51:50

اصرار دیکتاتوری آخوندی بر جاه طلبی اتمی و نگرانیهای جهانی

2009-10-14 10:48:39

تشدید اختناق و سرکوب و گسترش اعتراضات سیاسی

2009-10-14 09:47:10

شرکت صدها تن از مردم معترض تهران در مراسم تدفین بهنود شجاعی جوانی که توسط رژیم جنایتکار آخوندی اعدام شد

2009-10-14 08:49:53

پیام لرد کوربت،رئیس کمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلسین ا نگلستان به مجاهدان شهر اشرف

2009-10-14 07:41:41

کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، از دولت عراق خواست حقوق جمعیت اشرف درآینده تضمین شود

2009-10-13 09:13:42

خبرهایی از محکومیت جهانی دیکتاتوری اخوندی همزمان با سالگرد روزجهانی علیه اعدام

2009-10-13 07:58:37

به شهادت رسیدن یک هموطن دیگر در زندان اطلاعات کرمانشاه و تظاهرات خانواده شهیدان در پارک لاله تهران

2009-10-13 07:55:38

بازگشت گروگان ها به اشرف - قسمت دوم

2009-10-06 22:00:00

بازگشت گروگانهای اشرف - قسمت اول

2009-10-06 22:00:00

واکنش ذلیلانه خامنه ای نسبت به بازگشت پیروزمندانه مجاهدین گروگان به اشرف

2009-10-12 07:13:59

خبرهایی از تشدید بحران و شقه درونی رژیم و رشد تضادها و تشدید اختناق

2009-10-11 07:48:26

پیام تبریک بانوی هنرایران خانم مرضیه

2009-10-11 05:38:16

سوز و گداز از افشاگریهای مقاومت ایران در بارة اهداف شوم پروژة اتمی رژیم

2009-10-10 06:41:52

مراسم خاکسپاری خانم اینگرید هولتس هوتر، عضو پیشین پارلمان آلمان و حامی دیرینه مجاهدین و اشرف، در برلین

2009-10-10 06:36:48

Page 2,820 of 2,822, showing 20 record(s) out of 56,436 total