رضا اولیا: جلاد ۶۷ بر اریکه قدرت!

2021-08-05 16:56:11

حسین پویا : جان کلام شصت و هفت

2021-08-10 11:15:15

جمشید پیمان: و نبض تُندِ خمینی سرودِ خون می‌خواند!

2021-08-06 21:41:00

رضا پچراک: ​فصل سرخ قهرمانان، وقت طوفان آمدست 

2021-08-01 21:25:00

حسین پویا: وصیت روحانی به رئیسی

2021-06-28 21:36:01

جمشید پیمان:‌ جایِ باران، گلوله می‌بارد

2021-07-20 15:35:00

رضا اولیا: به یاد صمد بهرنگی

2021-07-27 18:57:00

محمد قرایی: روباه و دم‌اش

2021-06-24 21:41:08

رضا پچراک: برای مجاهد خلق مسعود فرشچی

2021-07-07 17:14:00

جمشید پیمان: در زمستان مانده‌ای جا،با خیالی از بهار

2021-07-11 15:32:00

جمشید پیمان: در جوابت خروش طوفان بود

2021-06-27 12:35:00

 رحمان کریمی:  اندر وصف انتخابات آخوندی

2021-06-21 15:22:00

رضا اولیا: به نام مرضیهٔ بزرگ انتخابات قلابی رژیم جنایتکار آخوندی را تحریم کنیم!

2021-06-17 13:16:43

رضا پچراک: خلق ایران آسمانش از عقاب آکنده است

2021-06-11 21:00:00

جمشید پیمان: شاعر شورشی شهر به ظلمت درگیر

2021-05-31 11:02:00

 رحمان کریمی: بپا خیزید بپا خیزید ، بساط ظلم بهم ریزید

2021-06-01 13:01:00

م. سروش:‌ دختر شرقی

2021-05-15 23:50:00

رضا پچراک: باید که زمام میهن خویش  از خصم پلید آن بگیرید 

2021-05-26 06:10:00

محمد قرایی (م شوق ) : نامه زمین به آسمان

2021-05-14 11:07:00

حسین پویا: بزک نمیر ...

2021-05-11 14:18:17

Page 7 of 58, showing 20 record(s) out of 1,148 total